Personal

Ämnessamordnare: Anders Ivarsson Westerberg

Anders Ivarsson Westerberg

Anders Ivarsson Westerberg

Docent

Avdelningsföreståndare

Professor

Mitt forskningsområde är offentliga organisationer och förvaltningspolitik. Forskningen har handlat om administrativt arbete, organisationsförändring och styrning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME444

Bengt Jacobsson

Bengt Jacobsson

Professor

Bengt Jacobsson är professor i företagsekonomi vid Södertörns högskola, och verksam vid Förvaltningsakademin. Han har under lång tid forskat om reformer, styrning och förändring i offentliga organisationer och om europeiseringens konsekvenser för förvaltning och politik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Daniel Castillo

Daniel Castillo

Lektor

För närvarande forskar jag om arbetsdelningsförsök i svenska kommuner men även administrativ belastning inom vården.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Dave Lewis

Dave Lewis

Adjunkt

Samordnare och kursansvarig, VFU för socionomstudenter samt handledd studiepraktik för studenter som läser en annan samhällsvetenskaplig utbildning

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122

Jenny Madestam

Jenny Madestam

Lektor

Svensk politik, politiskt ledarskap, social media och politik, polisutbildningen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME415

Johan Sandén

Johan Sandén

Doktorand

Jag skriver min doktorsavhandling om digitaliseringen av skolan. Avhandlingen baseras på intervjumaterial från lärare. Sen undervisar jag också inom Offentlig förvaltning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME414

Noomi Weinryb

Noomi Weinryb

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME451

Peter Persson

Peter Persson

Institutionssekreterare

Utbildningsadministration

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME446

Therese Reitan

Therese Reitan

Docent

Lektor

Offentlig förvaltning, välfärd, organisationer

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME439