Student

Östersjö- och Östeuropaforskning

Östersjö- och Östeuropaforskningen har en betydande roll på Södertörns högskola och bedrivs vid högskolans samtliga institutioner. Det är en väl utvecklad forskningsprofil som funnits på högskolan sedan starten 1996. Under ett och samma tak samlas forskare som belyser, förklarar och aktivt deltar i analyser av pågående förändringar i området, utifrån flera olika ämnesperspektiv.

Regionen kring Östersjön och området som utgör det vi benämner som Östeuropa är fascinerande, mångfacetterat och komplicerat. Miljön i Östersjön påverkar i stor utsträckning vardagen för de människor som lever längs dess stränder. Den politiska utvecklingen länderna som en gång tillhörde Sovjetunionen är en berättelse om nytt hopp men också om korruption. På Södertörns högskola har vi gjort det till vårt uppdrag att främja forskning inom alla discipliner kring denna region. Kultur, historia, styrelseskick eller natur – alla områden är välkomna. Här hittar du forskare från en lång rad ämnen: statsvetenskap, biologi, etnologi, ekonomi, journalistik, litteraturvetenskap med flera. Alla med det gemensamt att deras forskning berör Östersjöregionen och, eller, Östeuropa.

Sedan vintern 2022 finns temasidan Perspektiv Öst Länk till annan webbplats. som samlar samhällsrelevant forskning om Östersjö- och Östeuroparegionen utifrån samhällsaktuella frågor, där det första temat handlar om kriget i Ukraina.

CBEES och BEEGS

Forskningscentret Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), vid Södertörns högskola har i uppdrag att utveckla och stimulera den forskning som bedrivs inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa. Här finns också forskarskolan Baltic and East European Graduate School (BEEGS), en unik miljö inom den akademiska världen i Sverige. Här möter doktoranden en internationell miljö präglad av ett mångvetenskapligt fokus med tyngdpunkten i de regionala studierna kring Östersjö- och Östeuroparegionen.

CBEES ger också ut den engelskspråkiga tidskriften Baltic Worlds Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som kommer ut fyra gånger per år. Tidskriftens syfte är att sprida resultat från forskning men anknytning till Östersjön och Östeuropa. Baltic Worlds är en mångdisciplinär tidskrift som innehåller så väl vetenskapligt granskade artiklar som intervjuer, konferensrapporter, recensioner och reportage. Läsekretsen är framför allt inom högre utbildning, men även utanför akademin. Baltic Worlds har prenumeranter i 50 länder.

Östersjöstiftelsen

En viktig finansiär för Södertörns högskola är Östersjöstiftelsen. Den bildades av svenska regeringen 1994 och till uppgift att stödja forskning och forskarutbildning inom områden med anknytning till Östersjöområdet och Östeuropa vid Södertörns högskola. Östersjöstiftelsen finansierar ett stort antal forskningsprojekt på högskolan inom ett flertal av högskolans forskningsområden. Östersjöstiftelsen finansierar också tidskriften Baltic Worlds.

För aktuell forskning, besök Södertörns högskolas projektdatabas, våra centrumbildningar, forskningsnätverk eller ämnen för att få veta mer.

Information om aktuella utlysningar och ansökningsformulär finns på Östersjöstiftelsen hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktpersoner Östersjöstiftelsen:

Läs mer om Östersjöstiftelsen och deras arbete på deras hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-01-29