Personal

Ämnessamordnare: Cecilia Ferm Almqvist

Administrativ personal: Maria Sunnerbo

Forskare, lärare och övrig personal:

Anna Lindqvist

Anna Lindqvist

Avdelningsföreståndare

Adjunkt

Adjunkt i pedagogik. Avdelningsföreståndare på avdelningen för lärarutbildare vid lärarutbildningen.

Lärarutbildningen

PD236

Annika Ström

Annika Ström

Professor

Avdelningsföreståndare

Avdelningsföreståndare, pedagogikämnet Professor, retorik Docent, latin

Institutionen för kultur och lärande

PB227

Cecilia Ferm Almqvist

Cecilia Ferm Almqvist

Professor

Ämnessamordnare

Mitt fokusområden är demokrati, inkludering och likvärdighet samt estetiska uttrycksformer. Undervisningen äger rum inom ramen för pedagogikämnet och lärarutbildning.

Institutionen för kultur och lärande

PD253

Christina Rodell Olgac

Christina Rodell Olgac

Docent

Lektor

Christina Rodell Olgaç arbetar med frågor som rör den romska minoritetens skol- och utbildningssituation med särskilt fokus på högre utbildning och social mobilitet.

Institutionen för kultur och lärande

PD237

Frans Hagerman

Frans Hagerman

Fil dr

Lektor

Frans Hagerman är disputerad i musikpedagogik. Han undervisar för närvarande i kurser om vetenskapsteori, uppsatsskrivande, läroplansteori samt musik.

Institutionen för kultur och lärande

PD242

Gunnel Mohme

Gunnel Mohme

Fil dr

Lektor

Lektor i pedagogik Fil dr i Barn- och ungdomsvetenskap Leg lärare åk 3-6 DIHR

Institutionen för kultur och lärande

PD232

Helen Dwyer

Helen Dwyer

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

Jan Selling

Jan Selling

Docent

Lektor

Docent i historia. Lektor i pedagogik vid Institutionen för kultur och lärande. Antiziganism-forskning, romska studier och romsk lärarutbildning

Institutionen för kultur och lärande

PD236

Kajsa Tegnér

Kajsa Tegnér

Adjunkt

Jag undervisar inom olika kurser på lärarutbildningen. Jag har även ett övergripande ansvar för VFU-kurser inom den erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen.

Institutionen för kultur och lärande

PD242

Linda Murstedt

Linda Murstedt

Fil dr

Lektor

Lektor i pedagogik, programsamordnare Förskola erfarenhet

Institutionen för kultur och lärande

PD256

Liza Haglund

Liza Haglund

Fil dr

Lektor

Forskar och undervisar i pedagogik och på Lärarutbildningen

Institutionen för kultur och lärande

PD256

Lotta Björkman

Lotta Björkman

Doktorand

Doktorand i pedagogik med forskningsfokus på gymnasieelevers erfaranden av lärares fungerande likabehandlingsarbete.

Institutionen för kultur och lärande

PD257

Lovisa Bergdahl

Lovisa Bergdahl

Docent

Lektor

Docent i pedagogik

Institutionen för kultur och lärande

PD252

Maria Sunnerbo

Maria Sunnerbo

Institutionssekreterare för pedagogik (pedagogik@sh.se) och Forum för romska studier (ffrs@sh.se). För studentärenden vänligen kontakta mig via dessa adresser.

Institutionen för kultur och lärande

PC214

Marie Hållander

Marie Hållander

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PD233

Monica Nilsson

Monica Nilsson

Docent

Lektor

Lektor/docent i pedagogik med inriktning mot förskola och förskoledidaktik.

Institutionen för kultur och lärande

PD251

Monica Vikner Stafberg

Monica Vikner Stafberg

Fil dr

Lektor

VFU-kursansvarig Förskola erfarenhet Processledare Järfälla Undervisning i förskollärarprogrammet

Institutionen för kultur och lärande

PD235

Niclas Månsson

Niclas Månsson

Professor

Professor i allmän pedagogik

Institutionen för kultur och lärande

PD253

Patric Sahlen

Patric Sahlen

Adjunkt

Adjunkt i pedagogik. Undervisar om allmändidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning på lärarutbildningen. Doktorand och forskar om Lärares professionalism.

Institutionen för kultur och lärande

PD255

Viktor Johansson

Viktor Johansson

Fil dr

Lektor

Viktor arbetar med pedagogisk filosofi, barns filosofi och existentiella frågor, barnlitteratur samt interkulturella pedagogiska frågor med särskilt fokus på tidig barndom.

Institutionen för kultur och lärande

PD233

Öjvind Diderichsen

Öjvind Diderichsen

Adjunkt

Jag ansvarar för VFU-kurser inom den ordinarie förskollärarutbildningen och jobbar även med ett projekt om hållbar utveckling inom förskollärarutbildningarna

Institutionen för kultur och lärande

PD210