Samverkan

Pedagogikämnet samverkar både inom akademin och utanför den. Den akademiska samverkan sker både nationellt och internationellt genom olika forskningsnätverk och forskarskolor som ämnets forskare ingår i.

Ämnet samverkar också med det omgivande samhället genom enskilda föreläsningar, utvecklings- och utvärderingsuppdrag till exempel för Skolverket, Skolinspektionen, ACER Danmark och Forum för Levande Historia och genom uppdragsutbildning såsom Romsk brobyggarutbildning och lärarutbildning och Reggio Emiliainstitutet.