Personal

Ämnessamordnare: Malena Ivarsson

Administration: Marie Falkcrona

Forskare, lärare och övrig personal:

Jesper Alvarsson

Jesper Alvarsson

Fil dr

Lektor

Min undervisning är framförallt fokuserad på praktisk tillämpning av psykologiska teorier inom objektivitet, kommunikation, självreglering och undervisning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME221

Stefan Annell

Stefan Annell

Lektor

Jag undervisar i psykologi, främst på polisutbildningen. Jag arbetar även på Försvarshögskolan och på Stockholms universitet.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Abbas Emami

Abbas Emami

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Avdelningsföreståndare för psykologi och sociologi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME217

Marie Gustafsson

Marie Gustafsson

Docent

Lektor

Jag undervisar inom socialpsykologi, arbets- och organisationspsykologi. Jag forskar om språkets betydelse för uppfattningar om genus och inkludering (se www. genderfair.se).

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME244

Per Henrik Hedberg

Per Henrik Hedberg

Lektor

Undervisar i socialpsykologi, interkulturell psykologi och statistik. Handledning av uppsatser som berör social interaktion (t ex skicklighet, skam, humor) eller diskriminering.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME244

Malena Ivarsson

Malena Ivarsson

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME248

Neda Kerimi

Neda Kerimi

Jag undervisar på olika nivåer och inom en rad olika ämnen där alla behandlar ämnet psykologi; bl.a medvetande, förhandling, beslutsfattande, motivation och psykisk ohälsa.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME241

Lena Låstad

Lena Låstad

Lektor

Jag undervisar på metod- och ämneskurser inom psykologiämnet. Min forskning är inom området arbets- och organisationspsykologi, särskilt otrygga anställningar

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME247

Johanna Gry Masche-No

Johanna Gry Masche-No

Docent

Lektor

Jag undervisar främst i utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi och statistisk metod. Min forskning handlar om tonåringars föräldrarelation och problembeteenden.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME249

Maria Sandgren

Maria Sandgren

Fil dr

Lektor

Politisk psykologi, musikpsykologi.

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA721

Ola Sternäng

Ola Sternäng

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME251

Catherine Sundling

Catherine Sundling

Lektor

Jag undervisar i psykologiämnet i bland annat psykisk ohälsa, inlärning, personlighet samt kvalitativ- och kvantitativ metod.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME241