Personal

Ämnessamordnare: Göran Ståhle

Avdelningsföreståndare: Linda Vikdahl

Administrativ personal: Mattias Engzell

Forskare, lärare och övrig personal:

Ann af Burén

Ann af Burén

Fil dr

Lektor

Forskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1031

Charlotta Karlström

Charlotta Karlström

Fil dr

Postdoktor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1026

David Thurfjell

David Thurfjell

Professor

Jag bedriver etnografisk religionshistorisk forskning med inriktning mot tre empiriska områden: shiitisk islamism, pentekostal kristendom bland romer och den svenska majoritetskult

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1033

Douglas Mattsson

Douglas Mattsson

Doktorand

Min forskning berör relationen mellan subkulturer och religion i muslimska majoritetssamhällen. För tillfället bedriver jag etnografisk forskning om black metal scenen i Turkiet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA795

Fredrik Jahnke

Fredrik Jahnke

Doktorand

Jag är doktorand i religionsvetenskap. Min avhandling handlar om barn och unga och religiös mångfald i Sverige och planeras vara klar under våren 2020.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1034

Göran Ståhle

Göran Ståhle

Teol dr

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är lektor i religionsvetenskap, specialiserad inom religionspsykologi, indologi och hälsoforskning.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1027

Henrik Ohlsson

Henrik Ohlsson

Doktorand

Jag skriver på min avhandling om naturkontakt och existentiell hälsa. Samtidigt undervisar jag om islam, och upprätthåller därigenom ett annat fördjupningsområde.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Ingela Visuri

Ingela Visuri

Doktorand

I mitt doktorandprojekt om religiositet hos unga vuxna inom autismspektrat undersöker jag övernaturliga relationer och upplevelser ur kognitionsvetenskapliga perspektiv.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1032

Jörgen Straarup

Jörgen Straarup

Professor

Forskning, undervisning och utbildningsanalys, huvudsakligen om "Religion och migration".

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1030

Karen Swarz Larsson

Karen Swarz Larsson

Adjunkt

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1026

Kateryna Zorya

Kateryna Zorya

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1032

Lena Roos

Lena Roos

Professor

Mina huvudsakliga forskningsområden är: judendom, religion och sexualitet, religionsdidaktik, religion och trädgård.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1035

Linda Vikdahl

Linda Vikdahl

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Avdelningsföreståndare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1004

Manon Hedenborg White

Manon Hedenborg White

Fil dr

Postdoktor

Jag är religionshistoriker, och forskar om esoterism, ockultism, samtida andlighet, och nya religiösa rörelser, med särskild fokus på frågor om kön, genus, och sexualitet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1032

Mattias Engzell

Mattias Engzell

Institutionssekreterare

Sekreterare och administratör för Religionsvetenskap och Historiska studier.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1028

Per Faxneld

Per Faxneld

Docent

Lektor

Undervisar på alla nivåer. Forskar kring sekularisering, nyreligiositet, "alternativandlighet" och västerländsk esoterism (det sistnämnda bl.a. i relation till konst/litteratur).

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1029

Renat Bekkin

Renat Bekkin

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1034

Simon Sorgenfrei

Simon Sorgenfrei

Docent

Lektor

Jag har huvudsakligen bedrivit forskning om islam i historia och nutid, samt om religion och migration och mångrelisioritet i Sverige.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1003

Åsa Schumann

Åsa Schumann

Lektor

Jag undervisar i ämnen som utvecklingsteori, religiositet och existentiella frågor. Mitt forskningsområde är unga, existentiella frågor i relation till psykisk hälsa.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1004