Student

Retorik

Retoriken uppstod redan under antiken. Då var retorik detsamma som praktisk talekonst, förmågan att hitta det som är mest lämpat att övertyga, i sociala, politiska och juridiska sammanhang. Undervisning i retorik blev redan då snabbt mycket populärt, och populariteten har, förutom under vissa perioder i historien, hållit i sig.

I dag är retorik som akademiskt ämne omfattande. På Södertörns högskola definierar vi retorik som läran om argumentation; alltså i grunden hur människor skapar mening genom att förhandla med varandra om betydelser av språkliga och andra sociala uttryck. Detta speglar sig i våra huvudsakliga forskningsområden - retorik för att påverka i samtiden, retorik som utbildningsform samt historisk retorik.

Den klassiska retoriken och retoriken under senare perioder utgör naturligtvis grundstommen i all retorisk forskning. Forskning i historisk retorik på Södertörns högskola rör främst svensk stormaktstid, och den då aktuella retoriska teorin. Fokus ligger på analyser av olika texter och genrer under perioden samt på retorikens roll inom det dåtida skolväsendet. Den samtida retorikdidaktiska forskningen handlar om frågor som rör bildning, kritiskt tänkande, skrivforskning, textanalys och forskning om aktivt studentinflytande. Forskningsområdet politik och samhälle undersöker, i text och tal, framför allt frågor om hållbarhet, demokratiskt medborgarskap, retorik och makt samt genus och identitet.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-06-16