Forskningsprojekt och publikationer

Publikationer

Publikationer från ämnet publiceras löpande på publikationsdatabasen DiVA. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriftserie

Retorikämnets skriftserie Södertörn retoriska studierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Södertörn Rhetorical Studies) presenterar aktuell retorikforskning. Serien omfattar såväl monografier som antologier av internationella forskare. Till skriftseriens tidigare publikationer hör bland annat Mynt i Ciceros sopor, en monografi över retorikens status i 1700-talets Sverige, En frånvarandes samtal med en frånvarande, en monografi över brevskrivandet under 1600-talet med översättningar av bröderna Gyldenstolpes brev, samt Förledd och förtjust, en antologi om retorikens plats på de svenska universiteten i dag. Skriftserien trycks upp i en begränsad upplaga. Kontakta redaktionen för en tryckt version.

Redaktion: Annika Ström, Lennart Hellspong, Stefan Rimm.

För skribenter som önskar publicera sig i skriftserien har vi tagit fram en skribentguidePDF som upplyser om skriftseriens tema, redaktionens krav på manuskript samt gällande publiceringsprocedurer.

Projekt

Här publiceras löpande aktuella forskningsprojekt från Södertörns högskolas databas för forskningsprojekt. (Om listningen är tom finns det för tillfället inga aktuella projekt i databasen).

An Excellence Hub in Research, Education and Public Outreach

Reimagining Norden in an Evolving World (ReNEW)