Kalender

Vi anordnar regelbundet högre semiarium som vänder sig till forskare, lärare, doktorander och intresserade studenter. Det högre seminariet behandlar aktuella och för retoriken relevanta ämnen och gästas av forskare från andra lärosäten. Det är också ett forum för diskussion för ämnets forskare, lärare och doktorander. För mer information se vår kalender.