Personal

Ämnessamordnare: Stefan Rimm

Administrativ personal: Lina Bäckström

Forskare, lärare och övrig personal:

Alexander Stagnell

Alexander Stagnell

Lektor

FD i retorik. Intresserad av frågor som rör retoriken i det politiska, retorikhistoria samt Slavoj Žižeks och Barbara Cassins tänkande.

Institutionen för kultur och lärande

PB218

David Payne

David Payne

Fil dr

Forskningsredaktör

Lina Bäckström

Lina Bäckström

Jag arbetar som institutionssekreterare för retorikämnet samt masterprogrammet och distanskurserna inom Medie- och kommunikationsvetenskap.

Institutionen för kultur och lärande

PB217

Maria Dahlin

Maria Dahlin

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Jag forskar och undervisar i ämnet retorik, med inriktning mot feministisk retorikteori, ethos, retorisk agens och transformativt lärande kopplat till hållbar utveckling.

Institutionen för kultur och lärande

PB229

Maria Wolrath-Söderberg

Maria Wolrath-Söderberg

Fil dr

Lektor

Jag är lektor i retorik och utvecklingsledare för Högskolepedagogiska utvecklingsenheten . För närvarande forskar jag om klimatargumentation.

Institutionen för kultur och lärande

PB222

Mirey Gorgis

Mirey Gorgis

Doktorand

Doktorand i retorik vid BEEGS och Uppsala universitet. Antagen 2012 med ett projekt om "språkligt våld".

Institutionen för kultur och lärande

PB218

Nils Ekedahl

Nils Ekedahl

Docent

Vicerektor

Jag är högskolelektor och docent i retorik. Sedan 2017 är jag vicerektor med särskilt ansvar för utbildningsfrågor.

Högskoleledningen

MA916

Stefan Rimm

Stefan Rimm

Fil dr

Ämnessamordnare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB224

Theodor Lalér

Theodor Lalér

Adjunkt

Institutionen för kultur och lärande

PB219