Kalender

Ämnet socialt arbete anordnar regelbundet högre seminarier och andra evenemang. Det högre seminariet vänder sig till forskare, doktorander och studenter på magister-/masternivå (inkl.programstudenter på termin 7). Eventuella texter som ska behandlas sänds ut cirka en vecka innan respektive seminarium. Välkomna!

24 okt

“The changes within the Swedish welfare system - a public lecture in Arabic”!

Open lecture in Arabic, arranged by the Department of Social Work, the School of social sciences, Södertörn University.