Personal

Avdelningsföreståndare: Magdalena Elmersjö

Programsamordnare: Sylwia Koziel

Ämnessamordnare: Hanna Bertilsdotter-Rosqvist

Administration: Karolin Larsson

Forskare, lärare och övrig personal:

Minoo Alinia

Minoo Alinia

Docent

Lektor

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME212

Majsa Allelin

Majsa Allelin

Lektor

Forskar och undervisar om frågor som rör segregation, klass och etnicitet/rasifiering, liksom ekonomisk politik och välfärdsfrågor.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME0018

Hanna Bertilsdotter-Rosqvist

Hanna Bertilsdotter-Rosqvist

Lektor

Jag är docent i sociologi och lektor i socialt arbete. Min forskning rör främst frågor kring funktionshinder, men även sexualitet, genus och plats

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME111

Per Carlson

Per Carlson

Professor

Per Carlson är docent i sociologi och professor i socialt arbete. Hans forskning är inriktad på ojämlikhet i hälsa och frågor som rör alkohol och alkoholrelaterade problem.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME116

Bi Dahlborg

Bi Dahlborg

Adjunkt

Adjunkt i estetiska lärprocesser, inriktning teater/drama. Arbetar främst med grupputveckling, ledarskap, konflikthantering, kommunikation vilket inkluderar självreflektion.

Lärarutbildningen

MD171

Magdalena Elmersjö

Magdalena Elmersjö

Lektor

Fil. dr i socialt arbete, lektor i socialt arbete, socionom, undersköterska. Avdelningsföreståndare för socialt arbete.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME108

Gudrun Elvhage

Gudrun Elvhage

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME112

Pär Engholm

Pär Engholm

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME113

Rasmus Fransson

Rasmus Fransson

Institutionssekreterare

Socialt arbete, Socionomprogrammet med storstadsprofil

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME137

Ali Hajighasemi

Ali Hajighasemi

Docent

Proprefekt

Lektor

Docent Proprefekt Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122F

Johan Hallqvist

Johan Hallqvist

Adjunkt

Adjunkt i socialt arbete: undervisar på socionomprogrammet och uppdragsutbildningar. Doktorand i etnologi: forskar om relationer mellan människor och människoliknande teknik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME0017

Lill Hultman

Lill Hultman

Lektor

Jag är Fil dr/ lektor i socialt arbete. Jag arbetar med undervisning på grundnivå, samt med uppdragsutbildningar. Min forskning handlar om barn och unga, samt funktionshinder.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME004

Sandra Karlsson

Sandra Karlsson

Lektor i socialt arbete, undervisande lärare på Polisutbildningen

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME112

Lisa Kings

Lisa Kings

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME0016

Sylwia Koziel

Sylwia Koziel

Lektor

Min forskning är inriktad mot social barnavård och frågor som rör barnperspektiv och barns delaktighet. Jag har även forskat om övergången till föräldraskap och om föräldrastöd.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME115

Karolin Larsson

Karolin Larsson

Institutionssekreterare

Administrerar socionomprogrammet och nås på socionomprogrammet@sh.se

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME137

Marja Lemne

Marja Lemne

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME436

Dave Lewis

Dave Lewis

Adjunkt

Samordnare och kursansvarig, VFU för socionomstudenter samt handledd studiepraktik för studenter som läser en annan samhällsvetenskaplig utbildning

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122B

Inger Linblad

Inger Linblad

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME143

Jonas Lindström

Jonas Lindström

Fil dr

Lektor

Jag forskar och undervisar i socialt arbete och på polisutbildningen. Mina forskningsintressen rör frågor om staden och stadsutveckling och inkluderings- och exkluderingsprocesser.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME109

Ghani Majidi

Ghani Majidi

Lektor

Jag arbetar med välfärd, hälsa och integration. Mitt forskningsintressen handlar om offentliga finanser och välfärdsstat. Dessutom forskat om globalisering, hållbar ekonomi.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME142

Sanja Obrenovic

Sanja Obrenovic

Lektor

Lektor i socialt arbete. IMER- programsamordnare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME144

Yerko Rojas

Yerko Rojas

Lektor

Jag undervisar på högskolans socionomprogram. I min nuvarande forskning tittar jag i huvudsak på orsaker till skuldproblem och dess konsekvenser.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122B

Sofia Sjöström

Sofia Sjöström

Handläggare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122C

Welat Songur

Welat Songur

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME620

Jaakko Turunen

Jaakko Turunen

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME236

Jani Turunen

Jani Turunen

Lektor

Jag är lektor i socialt arbete och undervisar på socionomprogrammet och polisutbildningen. Min forskning handlar i huvudsak om frågor kring skilsmässor och vårdnad av barn.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME109

Sofia Ågren

Sofia Ågren

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME0017