Personal

Avdelningsföreståndare och programsamordnare:Magdalena Elmersjö

Ämnessamordnare: Hanna Bertilsdotter-Rosqvist

Administration: Karolin Larsson

Forskare, lärare och övrig personal:

Ali Hajighasemi

Ali Hajighasemi

Docent

Proprefekt

Lektor

Docent Proprefekt Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122f

Anna-Lena Birkeland

Anna-Lena Birkeland

Lärare, Socionom, Med.Dr

Institutionen för samhällsvetenskaper

Bi Dahlborg

Bi Dahlborg

Adjunkt

Adjunkt i estetiska lärprocesser, inriktning teater/drama. Arbetar främst med grupputveckling, ledarskap, konflikthantering, kommunikation vilket inkluderar självreflektion.

Lärarutbildningen

MD171

Christina Weisner

Christina Weisner

Handläggare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME424

Dave Lewis

Dave Lewis

Adjunkt

Samordnare och kursansvarig, VFU för socionomstudenter samt handledd studiepraktik för studenter som läser en annan samhällsvetenskaplig utbildning

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122

Ghani Majidi

Ghani Majidi

Lektor

Jag arbetar med välfärd, hälsa och integration. Mitt forskningsintressen handlar om offentliga finanser och välfärdsstat. Dessutom forskat om globalisering, hållbar ekonomi.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Gudrun Elvhage

Gudrun Elvhage

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME112

Hanna Bertilsdotter-Rosqvist

Hanna Bertilsdotter-Rosqvist

Lektor

Jag är docent i sociologi och lektor i socialt arbete. Min forskning rör främst frågor kring funktionshinder, men även sexualitet, genus och plats

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME111

Hassan Sharif

Hassan Sharif

Lektor

Lektor i socialt arbete

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME112

Inger Linblad

Inger Linblad

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME143

Jaakko Turunen

Jaakko Turunen

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME612

Johan Hallqvist

Johan Hallqvist

Adjunkt

Adjunkt i socialt arbete: undervisar på socionomprogrammet och uppdragsutbildningar. Doktorand i etnologi: forskar om relationer mellan människor och människoliknande teknik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME017

Jonas Lindström

Jonas Lindström

Fil dr

Lektor

Jag forskar och undervisar i socialt arbete och på polisutbildningen. Mina forskningsintressen rör frågor om staden och stadsutveckling och inkluderings- och exkluderingsprocesser.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME109

Karolin Larsson

Karolin Larsson

Institutionssekreterare

Administrerar socionomprogrammet och nås på socionomprogrammet@sh.se

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122e

Lisa Kings

Lisa Kings

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME0016

Lotta Tillberg

Lotta Tillberg

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PD202

Magdalena Elmersjö

Magdalena Elmersjö

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME108

Majsa Allelin

Majsa Allelin

Adjunkt

Frågor som rör segregation, klass och etnicitet/rasfiiering, liksom ekonomisk politik och välfärdsfrågor.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME0

Marja Lemne

Marja Lemne

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME004

Minoo Alinia

Minoo Alinia

Docent

Lektor

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME137

Per Carlson

Per Carlson

Professor

Per Carlson är docent i sociologi och professor i socialt arbete. Hans forskning är inriktad på ojämlikhet i hälsa och ungdomars alkoholvanor.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME116

Pär Engholm

Pär Engholm

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME113

Sandra Karlsson

Sandra Karlsson

Lektor i socialt arbete, undervisande lärare på Polisutbildningen

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME112

Sanja Obrenovic

Sanja Obrenovic

Lektor

Lektor i socialt arbete. IMER- programsamordnare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME144

Sofia Sjöström

Sofia Sjöström

Handläggare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122

Sofia Ågren

Sofia Ågren

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME0017

Sylwia Koziel

Sylwia Koziel

Lektor

Min forskning är inriktad mot social barnavård och frågor som rör barnperspektiv och barns delaktighet. Jag har även forskat om övergången till föräldraskap och om föräldrastöd.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME115

Welat Songur

Welat Songur

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME620