Personal

Ämnessamordnare: Paul Fuehrer

Avdelningsföreståndare: Abbas Emami

Administration: sociologi@sh.se

Forskare, lärare och övrig personal:

Abbas Emami

Abbas Emami

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Avdelningsföreståndare för psykologi och sociologi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME217

Adrienne Sörbom

Adrienne Sörbom

Professor

Min forskning rör politikens organisering exempelvis i form globala av tankesmedjor såsom World Economic Forum och RAND. Andra intressen rör sociala rörelser och framtidsindustrin.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229

Alexandra Bogren

Alexandra Bogren

Lektor

Min forskning handlar om hur vi kan förstå sociala problem ur ett kultursociologiskt perspektiv. Jag undervisar i sociologi och är programsamordnare för personalvetarprogrammen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME213

Alireza Behtoui

Alireza Behtoui

Professor

Alireza Behtoui har forskat om hur olika aspekter av sociala nätverk skapade av individens sociala relationer är relaterade till och påverkar individens arbetsmarknad – och utbildn

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME214

Apostolis Papakostas

Apostolis Papakostas

Professor

Jag är professor i sociologi och forskningsledare för forskningscentret REINVENT

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229f

Daniel Castillo

Daniel Castillo

Lektor

För närvarande forskar jag om arbetsdelningsförsök i svenska kommuner men även administrativ belastning inom vården.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Eva Karlberg

Eva Karlberg

Doktorand

Doktorand och lärare i sociologi. Skriver om organiseringen av kvinnorörelsen i Polen och Sverige ur ett organisationsteoretiskt perspektiv. Undervisar i etnografiska metoder.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME218

Gloria L Gallardo Fernández

Gloria L Gallardo Fernández

Docent

Professor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD439

Joanna Mellquist

Joanna Mellquist

Doktorand

Mina forskningsintressen rör sig runt rollen som policyprofessionella har i organisationer inom civilsamhället.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME223

Lena Sohl

Lena Sohl

Lektor

Jag arbetar som forskare och lektor, med fokus på klass, intersektionalitet och kvalitativa metoder.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME211

Love Bohman

Love Bohman

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME141

Maarja Saar

Maarja Saar

Fil dr

Postdoktor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME215

Magnus Wennerhag

Magnus Wennerhag

Professor

Forskar och undervisar om sociala rörelser, politiska protester, politisk sociologi, politiskt deltagande, social stratifiering, politiskt våld och sociologisk teori.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME225

Mall Leinsalu

Mall Leinsalu

Docent

Projektforskare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME219

Nikolay Zakharov

Nikolay Zakharov

Fil dr

Lektor

Forskar och undervisar om sociologisk teori, global rasism och antirasism, religion och nationalism i Östeuropa.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME211

Paul Fuehrer

Paul Fuehrer

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Paul Fuehrer, lektor i sociologi Avdelningsföreståndare Jag bedriver forskning på följande områden: Visuell sociologi; miljösociologi; kvantitativa metoder (webbenkäter).

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME239

Renate Jacob

Renate Jacob

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör

Institutionen för samhällsvetenskaper

Rickard Lalander

Rickard Lalander

Docent

Professor

Professor i miljövetenskap med inriktning mot globala utvecklingsstudier. Doktor (2004) och Docent (2009), Latinamerika-studier/Områdes- och kulturstudier, Helsingfors Universitet

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD421

Romina Rodela

Romina Rodela

Projektforskare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD415

Sara Ferlander

Sara Ferlander

Docent

Lektor

Min nuvarande forskning handlar om stadsutveckling, genus och 'placemaking'. Jag leder VR-projektet "En stad för alla? En studie om unga kvinnors liv i en föränderlig förort".

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME222

Soheyla Yazdanpanah

Soheyla Yazdanpanah

Fil dr

Ämnessamordnare

Lektor

Ämnessamordnare

Institutionen för kultur och lärande

PC225

Stefan Svallfors

Stefan Svallfors

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME239

Tove Sohlberg

Tove Sohlberg

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME236

Zhanna Kravchenko

Zhanna Kravchenko

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME0016