Personal

Avdelningsföreståndare och ämnessamordnare: Welat Songur

Administration: Martina Lindberg

Forskare, lärare och övrig personal:

Nicholas Aylott

Nicholas Aylott

Docent

Lektor

Jag lektor och docent i statsvetenskap.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME617

Anders Backlund

Anders Backlund

Doktorand

Min forskning handlar om hur politiska partier agerar i relation till högerradikala partier, med ett särskilt fokus på policyförändring och koalitioner.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME613

Simon Birnbaum

Simon Birnbaum

Fil dr

Lektor

Jag forskar och undervisar huvudsakligen inom fältet politisk filosofi, politiska idéer och välfärdsstatens framtid med fokus på socialt medborgarskap, rättvisa och hållbarhet.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME615

Fredrika Björklund

Fredrika Björklund

Docent

Lektor

Jag är docent i statsvetenskap och undervisar i detta ämne samt på lärarutbildningen. Mitt forskningsintresse är övervakning och relationen mellan tillit och övervakning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME618

Karin Borevi

Karin Borevi

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME619

Inga Brandell

Inga Brandell

Professor emeritus/emerita

Institutionen för samhällsvetenskaper

Nina Carlsson

Nina Carlsson

Doktorand

Min forskning handlar om idéer och praktiker kring integrationspolitik i flerspråkiga länder.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME613

Cagla Demirel

Cagla Demirel

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA714

Joakim Ekman

Joakim Ekman

Föreståndare

Professor

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA789

Johan Eriksson

Johan Eriksson

Professor

Professor i statsvetenskap

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME621

Karl Magnus Johansson

Karl Magnus Johansson

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME616

Ann-Cathrine Jungar

Ann-Cathrine Jungar

Docent

Lektor

Jag forskar om populistiska och högerradikala politiska partier i Norden och Europa.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME622

Martina Lindberg

Martina Lindberg

Institutionssekreterare

Institutionssekreterare samt Lokal och IT samordnare.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME624

Thomas Lundén

Thomas Lundén

Professor

Projektforskare

Forskning om statsgränsers inverkan på rumsligt beteende, om geopolitikens historia samt svenska kontakter med de baltiska staterna.

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA709

Jenny Madestam

Jenny Madestam

Lektor

Svensk politik, politiskt ledarskap, social media och politik, polisutbildningen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME439A

Ghani Majidi

Ghani Majidi

Lektor

Jag arbetar med välfärd, hälsa och integration. Mitt forskningsintressen handlar om offentliga finanser och välfärdsstat. Dessutom forskat om globalisering, hållbar ekonomi.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME142

Anders Nordström

Anders Nordström

Lektor

Verksamhetsutvecklare

Polisutbildningen

LO629

Vasileios Petrogiannis

Vasileios Petrogiannis

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

F829

Olena Podolian

Olena Podolian

Forskningsassistent

Institutionen för samhällsvetenskaper

Roman Privalov

Roman Privalov

Doktorand

Forskar rymdpolitik inom projektet "Ryssland i Rymden"

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME611

Welat Songur

Welat Songur

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME620

Peter Strandbrink

Peter Strandbrink

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME623

Jaakko Turunen

Jaakko Turunen

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME236