Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Kalender

Under terminen anordnas regelbundet högre seminarier i svenska och engelska. De vänder sig till forskare, lärare, doktorander och studenter på avancerad nivå med intresse för språkvetenskap. Vi bjuder in gäster från andra lärosäten, men tyngdpunkten ligger vid ämnet egna forskare och doktorander som presenterar sitt arbete.

Kontaktperson: Kristy Beers Fägersten (engelska), Mats Landqvist (svenska)

För mer information om aktuella evenenemang, se vår kalender.

17 sep
18 sep

OFTI 2020

OFTI - Områdesgruppen för forskning om tal och interaktion Södertörns högskola 17–18 september.