Personal

Ämnessamordnare: Hedda Söderlundh

Administrativ personal: Humlan Majuri, frågor som rör ämnet svenska skickas till svenska@sh.se

Forskare, lärare och övrig personal:

Barbro Allardt Ljunggren

Barbro Allardt Ljunggren

Fil dr

Lektor

Svenska med inriktning mot svenska som andraspråk. Arbetar även inom Lärarutbildningen och Studieverkstan

Institutionen för kultur och lärande

PA253C

Boel De Geer

Boel De Geer

Docent

Lektor

Akademisk utvecklingsledare för Lärarutbildningen på Södertörns högskola. Lektor i svenska - undervisar på Lärarutbildningen, i huvudsak på F-3, i språkutveckling och grammatik. Forskningsområden - språksocialisation, lexikal utveckling.

Institutionen för kultur och lärande

MA767B

Charlott Neuhauser

Charlott Neuhauser

Fil dr

Lektor

Jag undervisar i ämnena engelska, svenska och litteraturvetenskap, samt handleder i Studieverkstan.

Institutionen för kultur och lärande

PA201

Daniel Wojahn

Daniel Wojahn

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

Elisabeth Drion

Elisabeth Drion

Adjunkt

Jag undervisar i svenska inom olika lärarprogram, kommunikatörsprogrammet och fristående kurser. Jag är även handledare på Studieverkstan.

Institutionen för kultur och lärande

PB201

Frej Persson

Frej Persson

Adjunkt

Adjunkt i svenska samt handledare i Studieverkstan

Institutionen för kultur och lärande

PB223

Hanna Lundquist

Hanna Lundquist

Adjunkt

Jag undervisar i svenska, främst på kommunikatörsprogrammet. Är på Södertörn på halvtid och driver utöver det företag som språkkonsult.

Institutionen för kultur och lärande

PA253A

Hedda Söderlundh

Hedda Söderlundh

Fil dr

Lektor

Lektor och forskare i svenska med intresse dels för sociolingvistik och flerspråkighet hos individ och samhälle, dels för högskolepedagogik och internationalisering av utbildning.

Institutionen för kultur och lärande

PB238

Humlan Majuri

Humlan Majuri

För frågor som rör svenskämnet, maila svenska@sh.se.

Institutionen för kultur och lärande

Ingela Tykesson

Ingela Tykesson

Docent

Lektor

Lektor i svenska. Undervisar också på kursen snabbspår för samhällsvetare

Institutionen för kultur och lärande

PB230

Jenny Magnusson

Jenny Magnusson

Docent

Lektor

Jag är docent i ämnet svenska och arbetar för tillfället huvudsakligen på Lärarutbildningen. Jag är programsamordnare på halvtid och forskar och undervisar övrig tid.

Institutionen för kultur och lärande

PB240

Johanna Prytz

Johanna Prytz

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

Kajsa Sköldvall

Kajsa Sköldvall

Adjunkt

Institutionen för kultur och lärande

PB204

Karin Milles

Karin Milles

Docent

Lektor

Jag är forskare och undervisar i svenska och kreativt skrivande. Min forskning rör språk och kön. Just nu studerar jag hur feminister använder språket för att bedriva politik.

Institutionen för kultur och lärande

PB237

Lina Nyroos

Lina Nyroos

Docent

Lektor

Docent och lektor i svenska. Forskar om samtal och social interaktion, med särskilt intresse för normer i institutionella samtal.

Institutionen för kultur och lärande

PB206

Linda Kahlin

Linda Kahlin

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är forskare inom ämnet med svenska med särskilt intresse för samtal och andraspråksanvändning. Jag är och studierektor för UVS och ansvarar för ämnet svenska för ämneslärare.

Institutionen för kultur och lärande

PB239

Lotten Kågerman

Lotten Kågerman

Adjunkt

Jag är lärare på kommunikatörsprogrammets 3e termin: Kommunikation i teori och praktik I. Ibland jobbar jag också i studieverkstan och undervisar i svenska som andra språk.

Institutionen för kultur och lärande

PB230

Malin Lööw

Malin Lööw

Adjunkt

Institutionen för kultur och lärande

PB205

Marcus Sandborgh

Marcus Sandborgh

Doktorand

Doktorand, svenska språket

Institutionen för kultur och lärande

PB223

Maria Danielsson

Maria Danielsson

Högskoleadjunkt svenska

Institutionen för kultur och lärande

PB203

Maria Eklund Heinonen

Maria Eklund Heinonen

Fil dr

Lektor

Lektor i svenska. Forskningsintressen: andraspråksinlärning, bedömning av språkutveckling, andraspråksstudenters litteracitetsutveckling (såväl muntlig som skriftlig).

Institutionen för kultur och lärande

PB235

Mats Landqvist

Mats Landqvist

Professor

Proprefekt

Institutionen för kultur och lärande

PB236

Paulina Nyman

Paulina Nyman

Adjunkt

Jag är ansvarig för Kommunikatörsprogrammets tredje termin samt VFU-kursansvarig för grundlärarutbildningen år F-3. Jag undervisar också på svenskämnets skrivkurser.

Institutionen för kultur och lärande

PA253A

Per Ledin

Per Ledin

Professor

Jag intresserar mig för hur språk samspelar med samhälleliga utmaningar och förändringar och arbetar ofta med multimodala och kritiska analyser.

Institutionen för kultur och lärande

PB202

Robin Samuelsson

Robin Samuelsson

Fil dr

Lektor

Forskar om förskolebarns språk och begreppsutveckling. Publikationer: https://www.researchgate.net/profile/Robin_Samuelsson2

Institutionen för kultur och lärande

PB232

Simon Magnusson

Simon Magnusson

Doktorand

Doktorand i svenska

Institutionen för kultur och lärande

PA211

Stina Hållsten

Stina Hållsten

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Jag undervisar i textanalys och systemisk-funktionell lingvistik. Forskar om andraspråksanvändning i arbetslivet. Arbetar med intensivkurser i svenska för nyanlända akademiker.

Institutionen för kultur och lärande

PB242

Theresia Pettersson

Theresia Pettersson

Fil dr

Lektor

Under perioden 2019-2020 forskar jag 80 procent på ett projekt om skriftspråkbruk inom hovet på 1500-talet. De övriga 20 procenten arbetar jag med Kommunikatörsprogrammet.

Institutionen för kultur och lärande

PB228

Ulf Larsson

Ulf Larsson

Fil dr

Lektor

Jag undervisar i bl a textanalys, grammatik och kreativt skrivande samt handleder C-uppsatser. Min forskning rör litterär stilistik, sensoriskt språk och måltidsspråk.

Institutionen för kultur och lärande

Ulrika Nemeth

Ulrika Nemeth

Doktorand

Jag är doktorand i ämnet svenska inom forskningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier. I mitt avhandlingsarbete undersöker jag kritiska läspraktiker inom ramen för svenskämnet.

Institutionen för kultur och lärande

PA211

Väinö Syrjälä

Väinö Syrjälä

Lektor

Lektor i svenska, forskningsområden: lingvistiska landskap, namnforskning/socioonomastik, svenskan i Finland.

Institutionen för kultur och lärande

PB228

Zoe Nikolaidou

Zoe Nikolaidou

Docent

Programsamordnare

Lektor

Litteracitetsforskning, Textforskning, Diskursanalys, Lingvistisk Etnografi, Flerspråkighet

Institutionen för kultur och lärande

PB241