Student

Svenska

Ämnet har en tydlig forskningsprofil med sin inriktning på tillämpad språkforskning. Den handlar allmänt om relationer mellan språk och samhälle och innefattar studier av hur tal och skrift används i olika sociala praktiker.

Forskningen inom ämnet strävar efter att samverka med de verksamheter vi studerar. Därför kombineras språk- och textvetenskapliga teorier med ett praxisnära arbetssätt.

Inom forskningsprofilen finns tre huvudinriktningar:

  • Språkliga praktiker i arbetslivet.
  • Kritiska språkanalyser med ideologiska förtecken.
  • Språk i undervisning och lärande.

Svenskämnet ingår tillsammans med pedagogik i forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier, inom vilken vår forskarutbildning bedrivs.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-06-19