Student

Turismvetenskap

Turismbranschen har, i takt med att människors möjlighet till fritid ökat och att människors önskemål blivit allt mer sofistikerade, utvecklats till en av världens mest expansiva branscher. Samtidigt har turism också blivit en vetenskap och arbetslivsorienterad akademisk kunskap har blivit allt mer eftertraktad.

Turismbranschen har, i takt med att människors möjlighet till fritid ökat och att människors önskemål blivit allt mer sofistikerade, utvecklats till en av världens mest expansiva branscher. Samtidigt har turism också blivit en vetenskap och arbetslivsorienterad akademisk kunskap har blivit allt mer eftertraktad.

Ämnet har medverkat i större EU-finansierade forskningsprojekt – till exempel "Agora – Network Sustainable Tourism Development in the Baltic Sea" och "TARSI – Taylor Applied Research System Implementation" samt medverkar i ”Archipelago Business Development”. Ämnet deltar också i olika nätverk inom turismforskning som exempelvis ”Stockholms Center for Tourism Research” och det europeiska forskningsnätverket ”Tourism in the city”.

Följ oss gärna i sociala medier:

Instagram: @turismvetenskapsodertornlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebook: @turismvetenskapshlänk till annan webbplats

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-03-22