Student

Turismvetenskap

Turismbranschen har, i takt med att människors möjlighet till fritid ökat och att människors önskemål blivit allt mer sofistikerade, utvecklats till en av världens mest expansiva branscher. Samtidigt har turism också blivit en vetenskap och arbetslivsorienterad akademisk kunskap har blivit allt mer eftertraktad.

På Södertörns högskola har ämnet Turismvetenskap huvudtemat storstadsturism. Inom huvudtemat fokuseras på en rad delteman, som hospitality management, hållbar destination, upplevelseturism, turismkommunikation, mötesindustri och persontransporter. Dessa används på olika sätt inom utbildning och forskning.

Ämnet har en omfattande utbildningsverksamhet med ett kandidatprogram och magisterprogram samt dessutom flera fristående kurser både på svenska och engelska.

Sedan 2001 bedrivs turismforskning där ämnet har deltagit i olika forskningsnätverk som ”Stockholm Center for Tourism Research” och ”Tourism in the city”. Regelbundet arrangeras forskningskonferenser och ämnet har medverkat i flera större EU-finansierade projekt som exempel ”Archipelago Business Development”.länk till annan webbplats

Turismämnet genomför olika skräddarsydda utbildningsuppdrag för externa intressenter samt olika forskningsprojekt. Vidare har vi en alumngrupp TAG för studenter som har gått våra program. Vårt branschråd och praktiktermin ger god kontakt med arbetslivet. Årligen arrangeras en arbetsmarknadsdag.

Följ oss gärna i sociala medier:

Instagram: @turismvetenskapsodertornlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebook: @turismvetenskapshlänk till annan webbplats

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-06-30