Kalender

Återkommande arrangerar vi en egen forskningskonferens benämd "Sustinable Tourism Development". Vidare genomförs årligen högre forskningsseminarier vid ett par tillfällen varje termin. Där deltar såväl egen akademisk personal som externa forskare.

För information om aktuella evenmang inom ämnet turismvetenskap, se vår kalender.

18 mar

Öppet hus på Campus Flemingsberg

Södertörns högskola håller i år öppet hus på Campus Flemingsberg tillsammans med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Röda Korsets Högskola och Stockholms Musikpedagogiska Institut. Välkommen att hälsa på oss!