Student

Utveckling och internationellt samarbete

Den ojämlika fördelningen av makt och ekonomiska resurser är en viktig fråga i en allt mer globaliserad värld.

Relationerna mellan rika och fattiga länder är central inom ämnet. Hur ser dessa relationer ut och varför ser de ut som de gör? Hur påverkar dessa relationer global och lokal utveckling på kort och lång sikt? I ämnet utveckling och internationellt samarbete studeras globala utvecklingsfrågor i ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Forskningen inom utveckling och internationellt samarbete är organiserad under forskningsområdet Miljövetenskapliga studier, ett av högskolans fem forskarutbildningsområden.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-09-09