Student

Förvaltningsakademin

Statsförvaltningen har en central roll i utvecklingen av samhället. På Förvaltningsakademin samlas forskning kring svensk förvaltning. Vi är en mångvetenskaplig centrumbildning, en plattform för möten mellan förvaltningens praktik och forskningen om den samma.

Statsförvaltningen har en central roll i utvecklingen av det svenska samhället och det finns ett stort behov av ökad kontakt mellan förvaltningens praktik och forskning om förvaltning. Vi vill vara en plattform där detta möte kan äga rum, och därmed också stimulera till långsiktig samverkan. En ökad närhet ger även möjlighet att utveckla kunnande och kompetens inom såväl förvaltning som akademi.

På Södertörns högskola finns ett brett spann av både forskning och utbildning med inriktning mot förvaltning. Tillsammans med vår ämnesövergripande profil skapar det goda förutsättningar att härbärgera den här mötesplatsen.

Personal och styrgrupp

Vårt uppdrag är att:

  • bedriva kvalificerad ämnesövergripande förvaltningsutbildning, i första hand i form av uppdragsutbildning på avancerad nivå
  • utveckla forskning om förvaltningsrelaterade frågor med särskilt fokus på den svenska statsförvaltningen
  • utgöra en arena för möten mellan olika delar av förvaltningen och akademin i form av seminarier och forskningssamverkan

Förvaltningsakademins utbildningar vilar på vetenskaplig grund. Forskning är därför en viktig del av Förvaltningsakademins verksamhet. En ambition är också att samla forskning om statsförvaltningen och följa utvecklingen inom detta forskningsområde.

Förvaltningsakademins forskning

Våra uppdragsutbildningar

Vi bedriver kvalificerad ämnesövergripande förvaltningsutbildning för främst svenska myndigheter som vill vidareutbildar sin personal. Detta sker dels i form av uppdragsutbildning på beställning av enskilda myndigheter och dels i form av utbildningar förlagda till Södertörns högskola där deltagarna kan komma från flera olika myndigheter.

Vi har tidigare genomfört längre och kortare utbildningar åt: Arbetsgivarverket, Barnombudsmannen, Institutet för språk och folkminnen, Kungliga konsthögskolan, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Statens maritima museum, Svenska ESF-rådet.

Introduktionsutbildningar och fortbildningskurser

För anställda på myndigheter erbjuder vi fortbildningskurser. Syftet med kurserna är att ge kunskap om hur den svenska förvaltningen är uppbyggd. De ger särskild förståelse för myndigheternas plats i den svenska förvaltningsmodellen, tjänstemannarollen, hur förvaltningen styrs samt vilka förändringar som ägt rum inom förvaltningen de senaste decennierna. Därutöver ingår en introduktion till offentlig rätt och lagstiftningen som är särskilt relevant för anställda i förvaltningen.

Transnational Public Administration and Organizing

SI Academy for Young Professionals (SAYP) är Svenska institutets program för att bygga tvärsektoriella mötesplatser kring hållbar offentlig förvaltning i Östersjöregionen och EU:s Östliga partnerskap samt på Västra Balkan. SAYP genomförs i samarbete med svenska lärosäten och riktar sig till unga, yrkesverksamma medarbetare och nyckelpersoner inom politik, förvaltning och civilsamhälle. Södertörns högskola arrangerar modulen Transnational Public Administration and Organizing.

Kursmoduler

Vi har ett antal förslag på seminarier och föreläsningar som vi kallar moduler. Utifrån dessa kan enskilda beställare själva forma sin utbildning. Varje modul är en tänkt som en halvdag.

Uppdragsutbildning: Statsförvaltningen, tjänstemannarollen och förvaltningens juridik
Uppdragsutbildning: Transnational Public Administration and Organizing
Uppdragsutbildningar: kursmoduler

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Verksamhetsberättelse 2022.pdf Pdf, 680.3 kB. 680.3 kB 2023-08-09 13.24
Verksamhetsberättelse 2021.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2022-04-05 15.17
Verksamhetsberättelse 2020.pdf Pdf, 412 kB. 412 kB 2021-04-14 15.03
Verksamhetsberättelse 2019.pdf Pdf, 510.7 kB. 510.7 kB 2021-04-14 15.03
Verksamhetsberättelse 2018.pdf Pdf, 391.1 kB. 391.1 kB 2019-09-04 09.40
Verksamhetsberättelse 2017.pdf Pdf, 387 kB. 387 kB 2018-11-26 10.05
Verksamhetsberättelse 2016.pdf Pdf, 198.2 kB. 198.2 kB 2019-01-28 14.07
Verksamhetsberättelse 2015.pdf Pdf, 257.5 kB. 257.5 kB 2019-01-28 14.07
Verksamhetsberättelse 2014.pdf Pdf, 584.2 kB. 584.2 kB 2019-01-28 14.07
Verksamhetsberättelse 2012/2013.pdf Pdf, 726.4 kB. 726.4 kB 2019-01-28 14.07

Kontakt

Förvaltningsakademin

forvaltningsakademin@sh.se

Inom ramen för Förvaltningsakademins verksamhet arrangeras seminarieserien ”Förvaltningspolitiska seminariet”, som har sammankomster ungefär var tredje vecka. Deltagandet i seminarierna är öppet för alla som är intresserade. Seminarierna äger normalt rum på Södertörns högskola (Flemingsberg).

Maila forvaltningsakademin@sh.se för att registrera dig för e-post utskick om seminarierna.

I kalendern nedan syns kommande seminarier. Klicka på respektive seminarium för ytterligare information.