TILLBAKA

Anständiga arbetsvilkor och ekonomisk tillväxt mål

”Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar.” Källa: globalamålen.se