TILLBAKA

Genomförande och globalt partnerskap mål

”Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare och Globala målen kan bara förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete.” Källa: globalamålen.se