TILLBAKA

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur mål

”En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara.” Källa: globalamålen.se