TILLBAKA

Hållbar konsumtion och produktion mål

”Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.” Källa: globalamålen.se