TILLBAKA

Rent vatten och sanitet mål

”Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling.” Källa: globalamålen.se