Student

SH Innovation för studenter

För dig som vill utveckla en affärsidé.

En del av högskolans samverkansuppdrag arbetar med innovation, utmaningsdriven samverkan och entreprenörskap. SH innovation är en plattform för samarbete över ämnesgränser och utveckling av nya idéer för ett mer hållbart samhälle. Vi stöttar processer och miljöer som utifrån forskning och lärande vill bidra till innovation och nyttiggörande av kunskap. Här kan du låta dig inspireras, ta del av andras arbete och utveckla nya samarbeten. Under terminen arrangerar vi olika informations- och inspirationsaktiviteter samt erbjuder rådgivning.

Vi samarbetar också med Drivhuset där du som är student kan få stöd och råd för att utveckla en innovation eller en affärsidé.

Drivhuset finns på campus för att hjälpa studenter att starta och driva företag. Detta görs i form av rådgivningsmöten, utbildningar och mötesplatser.

Du har möjlighet att boka ett personligt rådgivningsmöte med Drivhuset.länk till annan webbplats Det spelar ingen roll om du funderar på att starta upp ett bolag, redan driver ett företag eller bara vill veta mer om hur det går till.

Alla tjänster är kostnadsfria och vänder sig till både studenter, doktorander, anställda och alumner.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-01-24