Kalender

Under året anordnas föreläsningar, seminarier och worksops. För att ta del av aktuellt utbud, se vår kalender.

01 okt

Disputation med Patrik Höglund i historia

Patrik Höglund försvarar sin avhandling: Skeppssamhället: Rang, roller och status på örlogsskepp under 1600-talet