Student

Religionsvetenskap

Inom religionsvetenskapen studeras mänsklig kultur med fokus på tradition och tro. Livsåskådningar och livsstilar från olika världsdelar och tidsperioder jämförs och analyseras. Religion är riter och tro, men också mycket annat. Därför studeras religion utifrån historiska, kulturella, psykologiska och samhälleliga perspektiv.

Religionsvetenskapen ger verktyg att förstå och förklara, beskriva och analysera religion som ett mänskligt, kulturellt fenomen. Här studeras de skiftande uttrycken för bland annat islam, kristendom, hinduism, buddhism, sekulär humanism, esoterism, samt andra religiösa och sekulära traditioner och livshållningar. Religionsvetenskap utgår från perspektiv inom humaniora, samhälls- och beteendevetenskap.

Religionsvetenskaplig utbildning ges på grundnivå och avancerad nivå, samt forskarutbildningsnivå. Ämnet ingår i flera av högskolans övriga program och professionsutbildningar, såsom den interkulturella lärarutbildningen. Våra utbildningar bygger på att studenter bekantar sig med olika religiösa och andra för religionsvetenskapen relevanta miljöer, bland annat genom studiebesök. Ämnet tillhandahåller även fortbildning inom en rad olika samhällssektorer, bland annat skolan.

Forskningen i religionsvetenskap på Södertörns högskola rör religion i Sverige, runt Östersjön och globalt.

Våra lärare och forskare är aktiva i den offentliga debatten och stor vikt läggs vid internationellt samarbete och internationella perspektiv i såväl utbildning som forskning.

Kontakt

Religionsvetenskap

Institutionen för historia och samtidsstudier

religion@sh.se

Ungefär varannan vecka träffas det högre seminariet, vilket sker på torsdag eftermiddag. Deltagarna i seminariet är forskare, lärare, doktorander och studenter på avancerad nivå inom ämnet samt särskilt inbjudna gäster. Arbetsspråket är engelska. Seminariets arbetsspråk är engelska. Utöver textdiskussioner och föredrag av inbjudna forskare gör seminariet varje månad studiebesök till religionsvetenskapligt intressanta miljöer eller personer i Stockholm.

För ytterligare information om aktuella evenemang, se vår kalender.

Religionsvetenskap vid Södertörns högskola har en Facebook-grupp  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.som är öppen för intresserade.