Forskning

Inom ämnet religionsvetenskap på Södertörns högskola forskar vi i religion utifrån historiska, etnografiska, psykologiska och sociologiska perspektiv.

Forskningen i religionsvetenskap på Södertörns högskola rör religion i Sverige, runt Östersjön och globalt. Pågående projekt handlar om olika aspekter av judendom, kristendom, islam och esoterism. Vår forskning är också inriktad mot samtida mångreligiositet och sekularitet, exempelvis med fokus på materiella och sensoriska aspekter, existentiella dimensioner av hälsa och natur, samt religionsmötesfrågor relaterade till skola och samhälle.