Kalender

Religionsvetenskap vid Södertörns högskola arrangerar regelbundet symposier, seminarieserier, temadagar och fortbildningsdagar.

Ungefär varannan vecka träffas det högre seminariet, vilket sker på torsdag eftermiddag. Deltagarna i seminariet är forskare, lärare, doktorander och studenter på avancerad nivå inom ämnet samt särskilt inbjudna gäster. Arbetsspråket är engelska. Seminariets arbetsspråk är engelska. Utöver textdiskussioner och föredrag av inbjudna forskare gör seminariet varje månad studiebesök till religionsvetenskapligt intressanta miljöer eller personer i Stockholm.

För ytterligare information om aktuella evengemang, se vår kalender.

Religionsvetenskap vid Södertörns högskola har en Facebook-grupp. Gruppen är öppen för intresserade. Religionsvetenskap på Södertörn på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

24 sep

Religion som risk eller resurs?

Välkomna till IMS seminarium "Religion som risk eller resurs?" med Linnea Lundgren som kommer presenterar sin forskning.Därefter följer ett samtal över avhandlingens frågeställningar och resultat mellan Lundgren och Karin Borevi, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola.

14 okt

Religion och medier över gränsen

Högre seminarium med Knut Lundby (Oslo Universitet) och Fredrik Stiernstedt (Södertörns Högskola).

12 sep
14 sep

Conference: 12-14 September, 2022: Jewish-Christian Contacts, Past and Present. Sweden and Germany Compared

This conference aims to explore commonalities and differences in patterns of Jewish-Christian contacts in Germany and Sweden. It also focuses on changes over time with a special emphasis on the period from the 1870s to the present. Although the conference as a whole has a comparative theme, we also welcome papers and sessions that deal with either Germany or Sweden specifically.