Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet religionsvetenskap. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Ämnessamordnare: Göran Ståhle

Avdelningsföreståndare: Linda Vikdahl

Administrativ personal: Regina Skarp

Forskare, lärare och övrig personal:

Charlotta Carlström

Charlotta Carlström

Fil dr

Postdoktor

Institutionen för historia och samtidsstudier

Mattias Dahlkvist

Mattias Dahlkvist

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

Vera Ericson von Bahr

Vera Ericson von Bahr

Doktorand

Jag är doktorand i Religionsvetenskap sedan hösten 2021. Mitt avhandlingsarbete kretsar kring religion, migration och rumslighet i Tyskland.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1004

Per Faxneld

Per Faxneld

Docent

Lektor

Undervisar på alla nivåer. Forskar kring sekularisering, nyreligiositet, "alternativandlighet" och esoterism (det sistnämnda bl.a. i relation till konst/litteratur).

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1029

Gunilla Gunner

Gunilla Gunner

Docent

Projektforskare

Forskning och undervisning

Institutionen för historia och samtidsstudier

Henrik Johnsén

Henrik Johnsén

Lektor

Docent i religionshistoria. Min forskning är inriktad mot kristendom, främst det senantika klosterväsendet och syrisk-ortodox kristendom i Sverige

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1034

Douglas Mattsson

Douglas Mattsson

Doktorand

Min forskning berör relationen mellan subkulturer och religion i muslimska majoritetssamhällen. För tillfället bedriver jag etnografisk forskning om black metal scenen i Turkiet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1032

Staffan Nilsson

Staffan Nilsson

Teol dr

Proprefekt

Lektor

Jag undervisar och forskar inom fälten religionsdidaktik och etik, med speciellt intresse för dygdetik.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1002

Lena Roos

Lena Roos

Professor

judendom, religionsdidaktik, jiddischliteratur, religionsmöten ssk under medeltiden, religion och odling, religion och sexualitet, religion och mat

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1035

Åsa Schumann

Åsa Schumann

Lektor

Jag undervisar i ämnen som utvecklingsteori, religiositet och existentiella frågor. Mitt forskningsområde är unga, existentiella frågor i relation till psykisk hälsa.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Regina Skarp

Regina Skarp

Institutionssekreterare

Utbildningsadministration inom ämnena Etnologi och Religionsvetenskap, samt programmen Europaprogrammet och Kulturanalys med inriktning hållbar utveckling

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1012

Simon Sorgenfrei

Simon Sorgenfrei

Professor

Jag forskar huvudsakligen om islam och sufism, i historia och samtid, i Sverige och globalt. Flera av mina projekt har också rört religion och migration.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Göran Ståhle

Göran Ståhle

Teol dr

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är docent i religionsvetenskap, specialiserad inom religionspsykologi, indiska religioner och hälsoforskning

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1027

David Thurfjell

David Thurfjell

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1033

Linda Vikdahl

Linda Vikdahl

Docent

Prefekt

Lektor

Mina forskningsintressen är bl. a funktionshinder och religion, barn/ unga och religion, religion i skolan, nyanlända och psykisk hälsa, och social delaktighet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F935

Ann af Burén

Ann af Burén

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Lektor i religionsvetenskap. Forskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1031