Samverkan

Religionsvetenskaplig kompetens efterfrågas alltmer. Våra lärare och forskare samverkar med det omgivande samhället genom att skriva artiklar och böcker, delta i media och i statliga utredningsuppdrag. Dessa samverksanskontakter används även i undervisningen, genom studiebesök och praktikplatser.

Religionsvetenskapens lärare och forskare samverkar aktivt med det omgivande samhället. Vi skriver böcker och artiklar, medverkar i massmedia och ger publika föredrag, bidrar till offentliga utredningar och expertgrupper. Ämnet har etablerade samarbeten med institutioner som museer och studieförbund, liksom med andra lärosäten i Sverige och globalt.

Forskare verksamma inom ämnet utför forsknings- och utredningsuppdrag för statliga myndigheter så som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SST (Myndigheten för statligt stöd till trossamfund). Vi erbjuder fortbildningsinsatser för personal inom exempelvis polisen, vården, försvaret, kommuner och regioner.

Dessa samverkansuppdrag får genomslag i undervisningen. Genom studiebesök och praktik får våra studenter bekanta sig med såväl olika religiösa miljöer som med myndigheter och civilsamhällesaktörer. Härigenom ges studenterna möjlighet att använda sin religionsvetenskapliga kompetens samtidigt som de får viktiga kontakter för ett framtida yrkesliv.