Kalender

Under året anordnar Centrum för praktisk kunskap föreläsningar, seminarier och workshops. Se Södertörns högskolas kalender för aktuella evenemang.