Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet den praktiska kunskapens teori. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Ämnessamordnare: Eva Schwarz

Administrativ personal: Emil Sunnerfjell

Forskare, lärare och övrig personal:

Anna-Mia Bergkvist

Anna-Mia Bergkvist

Doktorand

Jag är lärare och doktorand i den praktiska kunskapens teori. Mitt forskningsintresse är lärares yrkeskunnande; kunskap, lärande och praktik.

Institutionen för kultur och lärande

MA756A

Ludvig Björklund

Ludvig Björklund

Forskar på insatspolisers praktiska kunskap att handla i okända, oförutsedda och hastigt föränderliga problem, mot kompetent och okonventionellt motstånd

Institutionen för kultur och lärande

PD224

Jonna Bornemark

Jonna Bornemark

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PD224

Stina Bäckström

Stina Bäckström

Docent

Lektor

Språk- och handlingsfilosofi, känslor och rationalitet, dygdetik, humorfilosofi, Wittgenstein, Anscombe, McDowell, Cavell

Institutionen för kultur och lärande

PD225

Carl Cederberg

Carl Cederberg

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PD206

Mikael Cleryd

Mikael Cleryd

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA795B

Gunilla Edemo

Gunilla Edemo

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD230

Martin Gunnarson

Martin Gunnarson

Docent

Lektor

Jag är etnolog, lektor och centrumföreståndare på Centrum för praktisk kunskap. Som forskare arbetar jag främst inom området medicinsk humaniora.

Institutionen för kultur och lärande

PD208

Anna Victoria Hallberg

Anna Victoria Hallberg

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Fil.dr. i litteraturvetenskap Pro-prefekt Avdelningsföreståndare, filosofi och Centrum för praktisk kunskap

Institutionen för kultur och lärande

PD227

Urban Hermansson

Urban Hermansson

Doktorand

Doktorand i den praktiska kunskapens teori. Forskar om facilitatorers praktiska kunskap och förhållningssätt i mötet med grupper. Aktuella teman; makt, etik, plan versus skeende.

Institutionen för kultur och lärande

PD211

Ellen Jacobsson

Ellen Jacobsson

Doktorand

Jag är doktorand i den praktiska kunskapens teori och forskar om integrationens praktiker, dess förutsättningar, antaganden och utföranden.

Institutionen för kultur och lärande

PD211

Tjänstledig

Jonna Lappalainen

Jonna Lappalainen

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

LO663

Therese Lilliesköld

Therese Lilliesköld

Doktorand

Doktorand i den praktiska kunskapens teori, tillhör forskarskolan Transplace

Institutionen för kultur och lärande

PD230

Monica Mitlin

Monica Mitlin

Doktorand

Begreppen meningsskapande och meningsfullhet i förskolan som omsorgs- och utbildningskontext. Filosofiska ingångar är vardagsspråksfilosofin och psykoanalytiskt influerad marxism.

Institutionen för kultur och lärande

PD229

Jennie Plate Blomberg

Jennie Plate Blomberg

Doktorand

Doktorand i den praktiska kunskapens teori. Forskar om svenska och finska gymnasielärares levda erfarenhet av tråkighet.

Institutionen för kultur och lärande

PD229

Maria Pröckl

Maria Pröckl

Fil dr

Lektor

Jag undervisar på lärarprogrammet särskilt förskollärarutbildningarna. Jag är ledamot i programrådet för förskola, CPKs ledningsgrupp och LUs ELP råd.

Institutionen för kultur och lärande

PD202

Adrian Ratkic

Adrian Ratkic

Fil dr

Lektor

Undervisar vid Centrum för praktisk kunskap.

Institutionen för kultur och lärande

PD209

Eva Schwarz

Eva Schwarz

Docent

Programsamordnare

Lektor

Eva Schwarz är filosof och docent i den praktiska kunskapens teori och forskar just nu om kollektivitet och professionell omdöme.

Institutionen för kultur och lärande

PD203

Emil Sunnerfjell

Emil Sunnerfjell

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministration för "Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning", "Centrum för praktisk kunskap" samt forskarutbildningsområdet "Kritisk kulturteori".

Institutionen för kultur och lärande

PC215

Fredrik Svenaeus

Fredrik Svenaeus

Professor

Jag är filosof och professor vid Centrum för praktisk kunskap. Mina huvudområden är medicinens filosofi och humaniora.

Institutionen för kultur och lärande

PD201

Lotta Tillberg

Lotta Tillberg

Docent

Lektor

Avdelningsföreståndare, Institutionen för polisiärt arbete, avdelningen för polisiärt arbete.

Institutionen för polisiärt arbete

LO661

Erika Wallin

Erika Wallin

Samverkansdoktorand i den praktiska kunskapens teori. Forskar om professionsutveckling och kollegialt lärande i förskolan.

Institutionen för kultur och lärande

PD211

Anna Wennergren

Anna Wennergren

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD224