Collage av bokhyllor i bibliotek och bokstäver.

Engelska

Engelskan är utan tvivel ett av världens viktigaste språk, med hundratals miljoner människor som använder det dagligen. Engelskans globala spridning är resultatet av historiska händelser och utvecklingar som ännu idag tar sig uttryck i litteratur, populärkultur, och språklig variation.

Ämnet engelska präglas av en postkolonial och mångkulturell profil och omfattar studier i litteratur- och språkvetenskap. Kurserna på A-nivå syftar till att dels ge studenterna en översikt över litteratur- och språkvetenskapliga studier av engelska, dels att ge dem ett perspektiv på engelska som ett globalt språk med anknytning till många världsdelar och kulturer. På B-nivå får studenterna fördjupa sig i engelskans koloniala historia och postkoloniala litteratur, samt i språkliga strategier för utövning av makt och hur dessa kan undersökas med lingvistiska metoder. På C-nivå bekantar sig studenterna med teoretiska perspektiv inom litteratur- och språkvetenskap, för att slutligen kunna tillämpa dessa på ett självständigt arbete inom engelska med litteratur- eller språkvetenskaplig inriktning.

Under alla kurser får studenterna förbättra sina språkfärdigheter och öva på akademiskt skrivande. Ämnet erbjuder också kurser i engelska för högskolestudier, akademiskt skrivande, och affärsengelska.

Kontakt

Engelska

Institutionen för kultur och lärande

english@sh.se

"Fucking svenska"

Professor Kristy Beers Fägersten pratar i UR Samtiden om hur engelska svordomar används i svenskan på ett sätt som är otänkbart i engelskspråkiga länder.

Under året anordnas högre seminarier i svenska och engelska. Seminarierna vänder sig till forskare, lärare, doktorander och studenter på avancerad nivå med intresse för språkvetenskap. Vi bjuder in gäster från andra lärosäten, men tyngdpunkten ligger vid ämnets egna forskare och doktorander som presenterar sitt arbete. I regel äger de rum varannan torsdag, mellan 14-16 i PA 238 om inget annat annonseras.

Kontaktperson: Kristy Beers Fägersten (engelska) och Mats Landqvist (svenska).

Engelskan anordnar även högre seminarium tillsammans med litteraturvetenskapen. Vid litteraturvetenskapens högre seminarium medverkar ofta inbjudna gäster från andra lärosäten och andra länder. Seminariet präglas av ett öppet och inkluderande samtalsklimat som gör att studenter på alla nivåer är välkomna. Från 2019 har vi även "arbetsseminarier" där ämnets egna doktorander och andra forskare diskuterar varandras mer eller mindre färdiga texter. Alla intresserade är välkomna.