Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet engelska. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Ämnessamordnare: Martin Dvorak

Administrativ personal: Ingrid Gallagher

Forskare, lärare och övrig personal:

Kristy Beers Fägersten

Kristy Beers Fägersten

Professor

Avdelningsföreståndare

Professor i engelska med lingvistisk inriktning Avdelningsföreståndare för engelska avdelning Pågående projekt: A multidisciplinary study of feminist comic art (ÖSS)

Institutionen för kultur och lärande

PB233

Roberto Del Valle Alcalá

Roberto Del Valle Alcalá

Docent

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB207

Sheila Ghose

Sheila Ghose

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB210

Liz Kella

Liz Kella

Docent

Avdelningsföreståndare

Lektor

Min forskning fokuserar på Nordamerikansk litteratur, från efterkrigstiden till idag. Jag undervisar i akademisk skrivande och litteratur, och är aktiv i Lärarutbildningen.

Institutionen för kultur och lärande

PB211

Gabriela Maya

Gabriela Maya

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB233

Francesco Romano

Francesco Romano

Fil dr

Lektor

Universitetslektor i engelska språkvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

Harriet Sharp

Harriet Sharp

Fil dr

Lektor

Lärare i engelsk språkvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

PB209