Student

Estetik

Genom estetiken öppnar sig världen. Dess område är lika mycket sinnenas, tankens och konsternas, som samhällets, naturens och mediernas. Estetiken kan handla om det sköna, men också utgöra en kritik av det sköna som ideologi.

När estetiken på 1700-talet uppstod som akademiskt ämne gällde den sinnlig kunskap. Därefter blev dess område framför allt konsterna; med tiden har ämnet kommit att omfatta ett allt bredare fält – från ideologikritik till ekologiska frågor.

På Södertörns högskola behandlar ämnet hela den estetiska traditionen, från antik till nutid, i möte med samtida frågor. Klassiska verk får ny aktualitet genom moderna estetiska uttryck och aktuella teoretiska perspektiv. Ämnet har en kontinental inriktning, vilken präglar både utbildning och forskning. Det inbegriper teoretiska perspektiv såsom psykoanalys, kritisk teori, feministisk estetik, postkolonial teori, fenomenologi och medieteori.

Både utbildningen och forskningen är starkt förankrade i estetiska uttryck. Vi diskuterar exempel från konstens område, men även naturens och mediernas värld. Ämnet är starkt kopplat till dagens konst- och kulturvärld. Sambandet mellan teori och praktik utgör den röda tråden, vilket innebär att teoretiska färdigheter omsätts i olika praktiska övningar. Studier i ämnet förbereder för såväl arbete inom kulturvärlden som vidare studier och forskning inom humaniora.

Jag ville förstå hur det går till när texter berör och blir levande

Madeleine Schantz läste estetikprogrammet på Södertörns högskola och tog sin kandidatexamen 2021. Året innan debuterade Madeleine med romanen Vaken dröm. Vid sidan av skrivandet undervisar Madeleine på Långholmens författarskola och leder poesiprojekt på Författarcentrum Öst. Här berättar Madeleine om varför hon sökte sig till estetiken och till Södertörns högskola.

– Mina drivkrafter är sprungna ur skrivandet, och det är på grund av skrivandet som jag sökte mig till estetiken och Södertörn. Jag ville förstå hantverket, dess historia och hur det egentligen går till när texten berör och blir levande. Estetiken utforskar mycket mer än bara poetik och litteratur och genom att studera både konstens innehåll och kontextuella frågor, har mitt fält både vidgats och fördjupats, säger Madeleine Schantz.

Madeleine framhåller ämnet estetiks särart att kunna röra sig mellan filosofi och samtid, som blir väldigt intressant inte minst för Madeleines författarskap och för förståelse av litteraturen.

– Utbildningen var berikande. Som författare var diskussionerna om att skriva för en publik/marknad och att skriva i enlighet med den konstnärliga intuitionen intressanta. Särskilt med tanke på hur litteraturen har förändrats i relation till författarens roll och att skriva för en marknad bara de senaste decennierna.

– Jag rekommenderar estetik till den som vill fördjupa sin förståelse av både sin egen konstnärliga praktik men också de historiska och filosofiska dimensionerna av sinnligheten.

Kontakt

Estetik

Institutionen för kultur och lärande

estetik@sh.se

Möt en student

"Man får en bred utbildning inom konst, filosofi och litteraturvetenskap", säger Ludvig Johansson som läser Estetikprogrammet på Södertörns högskola.