Student

Estetik

Genom estetiken öppnar sig världen. Dess område är lika mycket sinnenas, tankens och konsternas, som samhällets, naturens och mediernas. Estetiken kan handla om det sköna, men också utgöra en kritik av det sköna som ideologi.

När estetiken på 1700-talet uppstod som akademiskt ämne gällde den sinnlig kunskap. Därefter blev dess område framför allt konsterna; med tiden har ämnet kommit att omfatta ett allt bredare fält – från ideologikritik till ekologiska frågor.

På Södertörns högskola behandlar ämnet hela den estetiska traditionen, från antik till nutid, i möte med samtida frågor. Klassiska verk får ny aktualitet genom moderna estetiska uttryck och aktuella teoretiska perspektiv. Ämnet har en kontinental inriktning, vilken präglar både utbildning och forskning. Det inbegriper teoretiska perspektiv såsom psykoanalys, kritisk teori, feministisk estetik, postkolonial teori, fenomenologi och medieteori.

Både utbildningen och forskningen är starkt förankrade i estetiska uttryck. Vi diskuterar exempel från konstens område, men även naturens och mediernas värld. Ämnet är starkt kopplat till dagens konst- och kulturvärld. Sambandet mellan teori och praktik utgör den röda tråden, vilket innebär att teoretiska färdigheter omsätts i olika praktiska övningar. Studier i ämnet förbereder för såväl arbete inom kulturvärlden som vidare studier och forskning inom humaniora.

Kontakt

Estetik

Institutionen för kultur och lärande

estetik@sh.se

Möt en student

"Man får en bred utbildning inom konst, filosofi och litteraturvetenskap", säger Ludvig Johansson som läser Estetikprogrammet på Södertörns högskola.

Publikationer

Fler publikationer