Kalender

Vi anordnar regelbundet högre seminarier, gästföreläsningar, symposier och andra evenemang. Vid det högre seminariet, som i regel träffas fredagar 14-16 i PC 249, presenterar lärare och doktorander sin forskning, och vi gästas även kontinuerligt av inbjudna forskare. Eventuella textunderlag distribueras ofta via e-post, och den som är intresserad av att delta bör därför kontakta Hans Ruin som leder seminariet. Se också vår kalender för mer information.