Kalender

Vid högre seminariet i konstvetenskap presenteras aktuell forskning av forskare och doktorander, liksom forskningssymposier och andra forskningsarrangemang. Seminariespråk är svenska eller engelska.

17 maj
18 maj

Cross-border connectivity in Nordic–Baltic Art in the late 19th and 20th centuries

This symposium explores a new and critical Nordic–Baltic research front on cross-border relations and the artistic connectivity of the Nordic–Baltic realm and relations to European neighbours, in the late 19th and 20th centuries.

19 maj

Spikningsceremoni med Camilla Larsson, konstvetenskap

Camilla Larsson presenterar sin avhandling: "Framträdanden. Performativitetsteoretiska tolkningar av Tadeusz Kantors konstnärskap”

28 maj

Disputation: Camilla Larsson, konstvetenskap

Camilla Larsson försvarar sin avhandling "Framträdanden. Performativitetsteoretiska tolkningar av Tadeusz Kantors konstnärskap”.