Kalender

Vid högre seminariet i konstvetenskap presenteras aktuell forskning av forskare och doktorander, liksom forskningssymposier och andra forskningsarrangemang. Seminariespråk är svenska eller engelska.

29 sep

Permanent utställningsrum för konst invigs på Södertörn högskolas campus

Nu invigs Art Space Södertörn, ett permanent utställningsrum för konstutställningar på Södertörn högskolas campus!