Kalender

Högre seminarier

Vid litteraturvetenskapens högre seminarium medverkar ofta inbjudna gäster från andra lärosäten och andra länder. Seminariet präglas av ett öppet och inkluderande samtalsklimat som gör att studenter på alla nivåer är välkomna. Från 2019 har vi även "arbetsseminarier" där ämnets egna doktorander och andra forskare diskuterar varandras mer eller mindre färdiga texter. Alla intresserade är välkomna.

För mer information om högre seminarier, arbetsseminarier och andra händelser, se vår kalender.