Ratatǫskr Research Group for Literary Animal Studies

Ratatoskr/Wikimedia Commons

Ratatǫskr Research Group for Literary Animal Studies bildades 2018 av verksamma i ämnet litteraturvetenskap vid Södertörns högskola som intresserar sig för litterära djurstudier:

Syftet med forskargruppen är att läsa och diskutera varandras texter, planera konferensresor, söka forskningsmedel, utveckla kurser, och ta del av varandras nätverk. Dessutom vill vi utveckla samarbeten med personer som är aktiva i detta fält inom både litteraturvetenskapen och i andra ämnen, både inom och utanför SH. I förlängningen siktar vi på att gruppen ska finna sin plats inom den internationella falang av djur–människa-studier som går under benämningen ’literary animal studies’. Om du vill bli uppsatt på vår maillista för att få information om våra aktiviteter eller om du av andra anledningar vill komma i kontakt med oss så går det bra att mejla till ratatoskr@sh.se.

Studiet av relationen mellan djur och människa är ett tvärvetenskapligt fält under livaktig utveckling, som finns representerat inom flera ämnen på SH. I ämnet litteraturvetenskap har denna inriktning en stark forskningsanknytning och här ges även flera kurser i litterära djurstudier. Frågor vi särskilt intresserar oss för är: Hur skildras djur–människa-relationen i litteratur? Hur kan olika litterära former (såsom zoopoetics) och olika läsarter bidra till att problematisera antropocentriska paradigm i litteraturvetenskapen? Hur kan vi förstå relationen mellan materia, metafor och agens i litterära skildringar av icke-mänskliga djur? Vilket är förhållandet mellan den hierarkiskt organiserade djur/människa-dikotomin och föreställningar om kategorier såsom kön, sexualitet, etnicitet och funktionalitet? Vilka ontologier avseende förhållandet mellan djur och människa är möjliga att föreställa sig? Och hur anknyter dessa frågeställningar till etiska frågeställningar och dilemman inom det vidare humanistiska fältet samt i pågående sociala interaktioner mellan arter?

Ratatǫskr förekommer i fornnordisk mytologi i form av en ekorre som springer upp och ned i världsträdet Yggdrasil med meddelanden mellan draken i dess rot och örnen i dess topp. Den är därmed både en representation av en ’verklig’ djurart och en betydelsebärande del av mänsklig mytologi. Det är denna omständighet tillsammans med dess agens samt förmedlare av kunskap om självaste världsalltet som gör Ratatǫskr till en åskådliggörande symbol för forskargruppens intressen.

Publikationer

Alldeles i början av 2022 publicerade Ratatoskr research group for literary animal studies sin första antologi. Den är på engelska, sakkunniggranskad, och har bidrag från forskare över hela den nordeuropeiska sfären. Den kan laddas ned via Diva Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nordiskt nätverk

5-6 december 2019 genomfördes ett nordeuropeiskt symposium med inbjudna talare från Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island och Sápmi. Symposiet attraherade ca 50 personer, och till följd av denna sammankomst bildades Ratatǫskr Network for Literary and Cultural Animal Studies. I Sverige representeras nätverket av Ratatǫskr Research Group for Literary Animal Studies, och i övriga medverkande länder av följande personer: