Forskning

Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) på Södertörn är en stark och levande forskningsmiljö. Forskningen är varierad och rymmer många olika teoretiska perspektiv och empiriska områden. Forskningen tar oftast utgångspunkt i den utbredda närvaron av medier i vår vardag snarare än att fokusera på ett särskilt medium, format eller plattform.

MKV är ett mångvetenskapligt ämne med stor bredd. Både samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv på medier och kommunikation finns inom ämnet. På Södertörns högskola har MKV en viss tyngdpunkt på historiska, humanistiska och kulturteoretiska perspektiv. Tematiskt handlar mycket av forskningen om digitala mediekulturer, mediehistoria och frågor som rör medier och makt.

En betydande del av forskningen i MKV vid Södertörns högskola berör Östeuropa och Östersjöregionen och finansieras av Östersjöstiftelsen. Ämnets forskning har dock överlag en internationell profil och en mängd samarbeten med forskare och universitet i hela världen kännetecknar forskningsmiljön i MKV vid Södertörns högskola.

Forskare och doktorander bedriver sin forskning inom området Kritisk kulturteori.

The Department for Media and Communication Studies at Södertörn University offers a thriving and multidisciplinary research environment with a particular focus on contemporary datafied and media-saturated societies from a critical-cultural and often historical perspective. The research at the department shares a particular focus on the Baltic and East European region. The department is based at the School of Culture and Education and is a member of the Postgraduate School for Critical Cultural Theory.

Current research projects conducted by faculty members at the department include:

  • Social Media Surveillance and Experiences of Authoritarianism (PI: Göran Bolin)
  • The (Dis)Connected Refugee: The Role of Communication Technologies in Trust-Building in Sweden and Germany (PI: Heike Graf)
  • Post-migrant voices in the Baltic Sea region (Sweden, Germany, Estonia) (PI: Jessica Gustafsson
  • What is news? (PI: Sofia Johansson)
  • Automating Welfare in the Baltic Sea Region: Consequences of Automated Decision-Making for Democratic Values (PI: Anne Kaun)
  • Earth Stations and Data Centers: Network Buildings as Transnational Infrastructures and Logistical Media (PI: Lars Lundgren)
  • Media, Trust and Information during the Corona Crisis (PI: Fredrik Stiernstedt)
  • Photographic Realism in the Age of Digital Media (PI: Patrik Åker)

We are happy to offer two visiting research fellow positions for the academic year 2021/22. The fellows will each receive a one-time scholarship of 20.000 SEK contributing to travel and accommodation. The fellows can choose the length and timing of their stay during the academic year 2021-22 but should stay at least one month. Fellows are expected to present their current work during one higher seminar at the department. Södertörn University has a number of guest research apartments close to campus and we are happy to put fellows in touch with the housing unit at the university. However, we are not able to assist further in finding housing in Stockholm.

In order to apply please submit a short CV (max 2 pages) and a description of project that they will be working with during their stay (max 1 page).

Timeline:

Deadline for applications 15 January 2021

Notification of applicants 1 March 2021

Start of the visiting fellowship period September 2021 – June 2022

Please submit your applications or any questions concerning the programme to Anne Kaun.