Forskning

Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) på Södertörn är en stark och levande forskningsmiljö. Forskningen är varierad och rymmer många olika teoretiska perspektiv och empiriska områden. Forskningen tar oftast utgångspunkt i den utbredda närvaron av medier i vår vardag snarare än att fokusera på ett särskilt medium, format eller plattform.

MKV är ett mångvetenskapligt ämne med stor bredd. Både samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv på medier och kommunikation finns inom ämnet. På Södertörns högskola har MKV en viss tyngdpunkt på historiska, humanistiska och kulturteoretiska perspektiv. Tematiskt handlar mycket av forskningen om digitala mediekulturer, mediehistoria och frågor som rör medier och makt.

En betydande del av forskningen i MKV vid Södertörns högskola berör Östeuropa och Östersjöregionen och finansieras av Östersjöstiftelsen. Ämnets forskning har dock överlag en internationell profil och en mängd samarbeten med forskare och universitet i hela världen kännetecknar forskningsmiljön i MKV vid Södertörns högskola.

Forskare och doktorander bedriver sin forskning inom området Kritisk kulturteori.