Kalender

Under året anordnar MKV-ämnet högre seminarier och öppna föreläsningar med gästforskare. Dessa äger rum på tisdagseftermiddagarna och alla som är intresserade är välkomna att delta. För mer information om aktuella evenemanag se vår kalender.

09 mar

Keynote: Doris Allhutter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Vienna, Austria

How To Make Austerity Politics Effective: algorithmic profiling of job seekers in Austria

09 mar

Negotiating Boundaries in a Changing Media Ecosystem: the Case of Swedish Cultural Journalism

Higher Seminar in Media and Communication Studies with Kristina Riegert

09 mar

Keynote: Joanna Redden, Western University, London, Canada

Investigating Cancelled Systems: Considering the Politics of Automated Decision-Making Systems in Government

11 maj

'Datafied living' - a prospect for communication research

Higher Seminar in Media and Communication Studies with Stine Lomborg, Associate Professor at the University of Copenhagen

18 maj

The disconnection turn and its consequences for work

Higher seminar with Trine Syvertsen & Karin Fast, Digitox / University of Oslo.