Kalender

Under året anordnar MKV-ämnet högre seminarier och öppna föreläsningar med gästforskare. Dessa äger rum på tisdagseftermiddagarna och alla som är intresserade är välkomna att delta. För mer information om aktuella evenemanag se vår kalender.

28 sep

Articles are interfaces

Making sense of data in journalism and how privacy, uncertainty and temporality are (or could be) collected and represented in written articles. Plan seminar with PhD Student Francesca Morini

30 sep

Notification of public defence with Philipp Seuferling

Presentation of the doctoral thesis "Media and the refugee camp: the historical making of space, time, and politics in the modern refugee regime".

12 okt

Mediekunskaperna och psykförsvaret: En svensk efterkrigshistoria

Högre seminarium i Medie- och kommunikationsvetenskap med Marie Cronqvist, Lunds Universitet

14 okt

Religion och medier över gränsen

Högre seminarium med Knut Lundby (Oslo Universitet) och Fredrik Stiernstedt (Södertörns Högskola).

15 okt

Public defence of thesis with Philipp Seuferling

Philipp Seuferling defends his doctoral thesis "Media and the refugee camp: the historical making of space, time, and politics in the modern refugee regime".