Kalender

Under året anordnar MKV-ämnet högre seminarier och öppna föreläsningar med gästforskare. Dessa äger rum på tisdagseftermiddagarna och alla som är intresserade är välkomna att delta. För mer information om aktuella evenemanag se vår kalender.