Student

Retorik

På Södertörns högskola studerar vi retorik som samhällsförändrande kraft. Vi ser retoriken som grundläggande för livet som aktiv medborgare: förmågan att uttrycka sig effektivt och etiskt i tal och skrift, såväl som förmågan att lyssna, överväga, överlägga, argumentera och komma överens, att hantera problem och målkonflikter.

Retoriken utvecklades under antiken samtidigt med demokratin. Precis som träning i talekonsten då var nödvändig för ett aktivt medborgarskap är retorik även idag en utbildning som syftar till att ge bättre förutsättningar att kunna delta och påverka i samhällslivet.

Många som hör ordet retorik tänker på talekonst. Och visst är det så att den som studerar retorik hos oss blir bra på att uttrycka sig i tal och skrift. Men kärnan i vår utbildning är något mer: förmågan att tänka, förstå andras kommunikation och perspektiv, överlägga och komma överens om olika sakfrågor, också i svåra situationer där det finns motstridiga värden och målkonflikter. Det skiljer oss från andra kommunikationsutbildningar.

Våra studenter blir specialister på att avläsa situationer, identifiera skilda perspektiv, se och förstå komplexiteten i en fråga, förstå vilka värden som står på spel och vad folk menar med sina argument. De blir också skickliga på att hjälpa andra att uttrycka sin mening eller skapa goda förutsättningar för att olika aktörer ska kunna mötas i konstruktiva samtal om vårt tids kritiska frågor.

Det går att läsa retorik som fristående kurs eller i ett kandidatprogram som leder till en yrkesexamen: Retorikkonsultprogrammet. Programmet finns med två profiler. Den ena har en inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling, och förbereder studenterna för att kunna arbeta retoriskt med komplexa frågor och samhällsutmaningar. Den andra profilen är inriktad mot rådgivning och utbildning, och förbereder för en roll som går ut på att lära eller stödja andra i deras retoriska utveckling. Båda utbildningarna bygger på studentaktiv pedagogik med rika tillfällen till övning och erfarenhet genom samverkan med omgivande samhälle, färdigheter som också undersöks och granskas kritiskt utifrån vetenskapliga perspektiv.

Kontakt

Retorik

Institutionen för kultur och lärande

retorik@sh.se

Publikationer

Fler publikationer

Projekt

Fler projekt