Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till lärare, forskare och övrig personal inom ämnet romska studier.

Ämnessamordnare: Jan Selling

Ämnesråd:
Angelina Dimiter-Taikon
Anna Lindqvist
Florence Fröhlig
Jan Selling
Marinka Vårstrand
Solvor Mjöberg Lauritzen

Kirill Kozhanov

Kirill Kozhanov

Postdoktor

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA718

Solvor Mjöberg Lauritzen

Solvor Mjöberg Lauritzen

Docent

Lektor

Ansvarar för kurser i kritiska romska studier. Forskningsintressen kritisk pedagogik och migration.

Institutionen för kultur och lärande

MC625

Christina Rodell Olgac

Christina Rodell Olgac

Docent

Lektor

Christina Rodell Olgaç arbetar med frågor som rör den romska minoritetens skol- och utbildningssituation med särskilt fokus på högre utbildning och social mobilitet.

Institutionen för kultur och lärande

PD237

Jan Selling

Jan Selling

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Ämnessamordnare för romska studier. Docent i historia och lektor i romska studier. Specialområden romsk historia, frigörelse och antiziganism.

Institutionen för kultur och lärande

MC624

Maria Sunnerbo

Maria Sunnerbo

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör. För studentärenden skriv till konstvetenskap@sh.se, pedagogik@sh.se eller romskastudier@sh.se.

Institutionen för kultur och lärande

PC214