Student

Svenska

Svenska är ett brett ämne för dig som är intresserad av hur språk och kommunikation fungerar. Efter studier i svenska har du utvecklade kunskaper i det svenska språket och en spetskompetens i att skriva och granska. Vår forskning är inriktad på att undersöka samhällets samtal och texter.

Kompetens för arbete med språk och kommunikation inom flera olika branscher

Genom studier i svenska får du kunskaper om Sverige som språksamhälle och hur vi människor använder språk för att kommunicera, tänka och skapa sociala band. Kurserna är delvis färdighetstränande och du får bland annat träning i att skriva akademisk text, webbtexter och texter för sociala medier. I kurserna i kreativt skrivande ingår också fiktionsprosa och essäistik. Kurserna utvecklar också din förståelse för olika språkliga formers funktion och samverkan, som exempelvis hur bild, text och symboler samspelar. Genom studierna har du därtill utvecklat förmågan att analysera och värdera texter.

Studier i svenska förbereder dig för yrken som lärare, forskare, journalist, förlagsredaktör eller språkrådgivare. Din framtida arbetsplats kan vara på en skola, en kommunikationsavdelning, en PR-byrå eller ett förlag. Kreativt skrivande förbereder dig särskilt väl för att bli skribent eller författare.

Genom studierna får du dessutom utveckla ett kritiskt och analytiskt tänkande, förmågan att sammanfatta och sammanställa texter, skriva texter för olika målgrupper och syften, samt hålla muntliga presentationer. Egenskaper du har stor nytta av senare i livet, oavsett yrke.

Den som i första hand vill utveckla sitt akademiska skrivande på svenska rekommenderas att söka Skrivande för högskolestudier. Är du osäker på om kursen passar dig kan du kontakta ämnet svenska.

Kontakt

Svenska

Institutionen för kultur och lärande

svenska@sh.se

Publikationer

Fler publikationer

Projekt

Fler projekt