Kalender

Under terminen anordnas regelbundet högre seminarier i svenska och engelska. De vänder sig till forskare, lärare, doktorander och studenter på avancerad nivå med intresse för språkvetenskap. Vi bjuder in gäster från andra lärosäten, men tyngdpunkten ligger vid ämnet egna forskare och doktorander som presenterar sitt arbete.

Kontaktperson: Kristy Beers Fägersten (engelska), Mats Landqvist (svenska)

För mer information om aktuella evenenemang, se vår kalender.