Kalender

Under terminen anordnas regelbundet högre seminarier i svenska och engelska. De vänder sig till forskare, lärare, doktorander och studenter på avancerad nivå med intresse för språkvetenskap. Vi bjuder in gäster från andra lärosäten, men tyngdpunkten ligger vid ämnet egna forskare och doktorander som presenterar sitt arbete.

Kontaktperson: Kristy Beers Fägersten (engelska), Mats Landqvist (svenska)

För mer information om aktuella evenenemang, se vår kalender.

05 okt

Spikningsceremoni med Ulrika Németh

Det kritiska uppdraget: diskurser och praktiker i gymnasieskolans svenskämne

22 okt

Disputation med Ulrika Németh

Den 22 oktober disputerar Ulrika Németh med sin avhandling "Det kritiska uppdraget: diskurser och praktiker i gymnasieskolans svenskämne"