Om programmering - webbkurs med workshops, vt 2022

Är du nyfiken på hur du kan använda programmering på ett meningsfullt sätt i din verksamhet? Är du intresserad av att utveckla dina kunskaper i programmering? Då ska du läsa vidare! På uppdrag av Skolverket erbjuder Södertörns högskola i samarbete med Kodcentrum en workshopserie som baseras på Skolverkets webbkurs ”Om programmering” och erbjuder stöd och inspiration i ett första möte med programmering. Workshopserien består av fyra tillfällen då du får möjlighet komma igång med programmering i din verksamhet och hjälp att sätta programmering i ett sammanhang.

”Om programmering” är en webbkurs på Skolverkets utbildningsportal. Att följa webbkursen är kostnadsfritt. Webbkursen är en grundläggande utbildning som riktar sig till alla som arbetar i skolan, förskolan och vuxenutbildningen. Webbkursen består av nio avsnitt som ger en översikt över programmering från förskolan till gymnasieskolan och dessutom innehåller övningar i programmering.

På uppdrag av Skolverket erbjuder Södertörns högskola i samverkan med Kodcentrum ett stöd till webbkursen i form av en workshopserie. Webbkursen arbetar ni parallellt med på egen hand och ni får genom de fyra tillfällena stöd och inspiration från ledande forskare och lärare på Södertörns högskola och Kodcentrums pedagoger och utbildare. Workshopserien omfattar fyra träffar om 1,5 till 2 timmar. Till första träffen bjuds även rektorer och skolutvecklare in att medverka.

Det är mycket positivt om fler lärare på en skola anmäler sig så att ni kollegialt arbetar med webbkursen ”Om programmering” och kan stödja varandra och utveckla er undervisning kopplat till programmering.

Webbkursen och fyra workshopträffar tar ca. 20-25 timmar

Exempel på innehåll är introduktion till grundläggande begrepp i programmering, inspiration och möjligheter som programmering kan ge i undervisningen, arbete med uppgifter individuellt och i grupp, samt diskussioner och erfarenhetsutbyten. Under workshoparna kommer fokus att ligga på att inspirera deltagarna kring hur de skulle kunna använda sina nyfunna kunskaper kring programmering och digitalt skapande i praktiken. Detta kommer att ske genom presentationer från kursledarna, diskussioner med deltagarna och genom att deltagarna själva får arbeta fram ett upplägg baserat på möten med yrkesverksamma programmerare och inspiration som de fått under workshoparna i relation till deras egna praktik. Då kreativitet och problemlösning är grundläggande för programmering och digitalt skapande kommer samtliga workshopar att inkludera kreativitetsövningar och metoder för att arbeta med problemlösning, programmering och digitalt skapande. Workshoparnas praktiska delar är designade utifrån designmetodik med fokus på programmering som material och verktyg för digitalt skapande.

Målgrupp

Workshopserien riktar sig i första hand till förskolelärare, lärare som undervisar i årskurs F-3 eller specialskolans årskurs F-4, lärare i fritidshem, lärare i matematik eller teknik i årskurserna 4-6 eller specialskolans 5-7, lärare som undervisar i grundsärskolan årskurs 1-6. Även lärare som undervisar i andra ämnen, årskurser eller skolformer och som vill lära sig grunderna i programspråken kan delta.

Förkunskaper

Inga förkunskaper i programmering krävs för att gå kursen.

Anmälan till workshopserien

Anmälan stängde 20 januari

Kommunala och enskilda huvudmän anmäler enskilda deltagare via länken nedan. Huvudman/rektor kan eventuellt beställa workshop-serien genom att vända sig till Södertörns högskola. Flera huvudmän kan samarbeta i syfte att få ihop tillräckligt många deltagare så att uppdraget ska kunna genomföras. Hör av er till Sofia Lundmark (sofia.lundmark@sh.se) om ni är intresserade av detta.

Huvudmannen/rektor ansvarar för att de som deltar får tid avsatt för genomförandet av kompetensutvecklingen. Huvudmannen ansvarar även för att deltagaren har tillgång till digital enhet och annan utrustning som krävs för att följa kursen.

Datum, tid och plats

Workshoptillfälle 1: 10 februari kl. 14-16, Södertörns högskola

Workshoptillfälle 2: 3 mars kl. 14-16, Södertörns högskola

Workshoptillfälle 3: 7 april kl. 14-16, Södertörns högskola

Workshoptillfälle 4: 28 april 14-16, Södertörns högskola

Om Kodcentrum

Kodcentrum är en ideell förening som gratis introducerar barn till programmering och digitalt skapande, samtidigt som de breddar bilden av vem som kan programmera och vad som är uppbyggt av kod. Kodcentrum är en aktör som kommer att delta vid workshoptillfällena för att visa hur man som lärare kan arbeta för att ge barn möjligheter att prova på, inspireras och utforska den digitala världens möjligheter oavsett bakgrund, hemort, skola, förkunskap eller tillgång till digital teknik. Kodcentrum kommer också att bidra med näringslivskontakter till deltagarna, då en av de uppgifter som deltagarna ska genomföra inom ramen för workshop-serien är att de ska intervjua en yrkesverksam programmerare för att utforska vilka möjligheter som finns med programmering bortom skolans utbildningsverksamhet.

Länk till Kodcentrum: https://www.kodcentrum.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till Skolverkets webbkurs ”Om programmering”: https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/om-programmering---webbkurs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.