Student

Miljövetenskap

Natur och samhälle hänger samman på många och ofta komplicerade sätt. Ekosystemens funktion och människors välbefinnande påverkas av många faktorer, som exempelvis hur vi använder naturresurser, hur klimat och miljön förändras, hur samhället och ekonomin utvecklas samt hur vi som individer lever våra liv. Samtidigt påverkas också förutsättningarna för en hållbar framtid.

I det miljövetenskapliga ämnet har vi valt att kombinera olika vetenskapliga perspektiv, metoder och teoribildningar för att kunna förstå hur natur och samhälle hänger ihop.

Hos oss möts studenter och forskare med olika ämnesbakgrund och kompetenser för att skapa förutsättningar för att förstå och bättre hantera dagens komplexa miljö- och hållbarhetsproblem. I detta arbete tar vi hänsyn till hållbarhetens olika dimensioner så som kulturella, ekonomiska, ekologiska, politiska och samhälleliga aspekter.

Samarbete med samhällsaktörer och civilsamhället både i Sverige och internationellt är en viktig del av både vår undervisning och forskning.

Kontakt

Miljövetenskap

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

naturochmiljo@sh.se

Möt en student

Lovisa Sundström har studerat Miljö och utveckling och hon valde programmet eftersom hon har ett brett intresseområde och det är en tvärvetenskaplig utbildning.

Publikationer

Fler publikationer